štvrtok, 25. júl. 2024
hradza

Od 1. januára sa menia pravidlá prístupu áut na hrádzu

21.12.2018, 04:56
Oznam
Mesto Šamorín

Samospráva mesta Šamorín oznamuje rybárom, majiteľom rekreačných a rybárskych plavidiel a športových zariadení, že od 1. januára 2019 sa menia pravidlá prístupu k zdrži vodného diela Gabčíkovo...

cez ochrannú hrádzu motorovým vozidlom, na ktorý budú potrebovať povolenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku, Odštepný závod Bratislava.

Ako uvádza samospráva pre prístupové body Hamuliakovo a Čilistov-Kormorán bude vydané "povolenie na prejazd motorovým vozidlom". Prejazd hrádzou bude umožnený otvorením závor elektronickým kľúčom a bude kontrolovaný kamerovým systémom. Všetci držitelia povolení budú povinní dodržiavať podmienky uvedené v povolení.

Držitelia platného povolenia na rybolov môžu požiadať o zapožičanie elektronického kľúča Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu (Dunajská Lužná, Šamorín).

Majitelia lodí a športových zariadení požiadajú o prístup Slovenský vodohospodársky podnik.

Copyright © 2024 Šamorínčan