štvrtok, 23. máj. 2024
Ocenili viacnásobných darcov krvi

Ocenili viacnásobných darcov krvi

20.10.2021, 08:57
www.samorin.sk

Primátor mesta Csaba Orosz, predseda miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jozef Fürdős a členka predsedníctva miestneho spolku Mária Domsitzová včera, 18. októbra odovzdali viacnásobným darcom krvi ocenenia.

Bronzovú Janského plaketu si mohol prevziať Daniel Kenessy, Bc. Tünde Hölgye a Mgr. Miroslav Labaška, striebornú obdržal Robert Horváth, Zuzana Šeligová, Tamás Herberger a Ing. Mikuláš Karácsony. Zlatou Janského plaketou bol ocenený Ing. Radoslav Luštík a Mgr. Márta Baráth Lázár. Kňazovického medailu získala Marie Stracenská.

Plaketu a medailu udeľuje Červený kríž dobrovoľným darcom krvi na základe počtu odberov nasledovne:
bronzová plaketa – ženy 10, muži 10 odberov,
strieborná plaketa – ženy 20, muži 20 odberov,
zlatá plaketa – ženy 30, muži 40 odberov,
diamantová plaketa – ženy 60, muži 80 odberov,
Kňazovického medaila – ženy 80, muži 100 odberov.

Odovzdávanie ocenení prebieha spravidla v Dunajskej Strede, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu Slovenský Červený kríž do odvolania neorganizuje hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

Aj touto cestou ďakujeme našim dobrovoľným darcom!

Copyright © 2024 Šamorínčan