piatok, 19. apr. 2024
Obnovia v Šamoríne železničnú trať?

Obnovia v Šamoríne železničnú trať?

15.3.2021, 14:30
Peter Gábor

MDV SR pripravilo v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií ďalší strategický dokument, ktorým sa bude riadiť rezort pri príprave a realizácii infraštruktúrnych projektov. Tentokrát predstavujeme metodiku a zoznam Priorít v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry.  

Vybrali sme z materiálu informácie týkajúce sa železničného spojenia Bratislava - Dunajská Streda. Zaujímavosťou je aj návrh na obnovenie trate Šamorín - Kvetoslavov.

Viac po kliknutí na čítaj ďalej.

Jednotlivé projekty sú v zozname rozdelené do 4 kategórií podľa typu intervencie alebo významu:

1 - Sanácia havarijných stavov (kategória 1a) a Revitalizácia tratí (kategória 1b)

2- Projekty riadenia dopravy a odstraňovania úzkych miest (kategória 2)

3- Rozvoj siete TEN-T (kategória 3)

4- Elektrifikácia (kategória 4a) a Ostatný rozvoj (kategória 4b).

Toto poradie vychádza z jednoduchého predpokladu, že potreba zachovať trate v normovanom a prevádzkyschopnom stave by malo by najvyššiu prioritu a odstraňovanie úzkych miest a dispečerizácia predstavujú relatívne malé a vysoko efektívne projekty. Legislatívne povinnosti (TEN-T) by zase mali mať vyššiu prioritu ako iné rozvojové projekty. Takéto poradie kategórii zároveň potvrdzuje aj priemerná výška BCR (Pomer prínosov a nákladov) najefektívnejších projektov.  Vrámci kategórie je poradie projektu určené podľa miery ich urgencie a spoločenskej pridanej hodnoty (BCR). Pomer prínosov a nákladov (BCR)  projektov je nízky ak je hodnota len málo nad 1,0 (najlepšia prax je cieliť na BCR=2 a viac)

V kategórii Revitalizácie tratí sa uvádzajú trate:

Bratislava - Kvetoslavov: Druhé miesto v poradí projektov  s odhadovanou mierou investícií 37,8 mil. EUR. Miera urgentnosti pri tejto trati je vysoká. BCR - 8,9. Žiadaný rok realizácie 2025.

Kvetoslavov - Dunajská Streda: Dvanáste miesto v poradí projektov  s odhadovanou mierou investícií 37,0 mil. EUR. Miera urgentnosti pri tejto trati je tiež vysoká. BCR - 5,2. Žiadaný rok realizácie 2025.

Kategória Projekty riadenia dopravy a odstraňovania úzkych miest:

Bratislava - Kvetoslavov: Celkové poradie v projektoch odstraňovania úzkych miest: 8. Pri tejto trati je uvedená vysoká urgentnosť a náklady vo výške 6 mil. EUR. Ako zdôvodnenie rozšírenia sa uvádza nemožnosť pravidelného intervalu (30 min Os a 60 min REX) a nedostatočná kapacita pre nákladne vlaky. Počíta sa aj z rozšírením stanice Nové Košariská a AH N.Košariská - Kvetoslavov.

AH - automatické hradlo (Traťové zabezpečovacie zariadenia zabezpečujú voľnosť traťového oddielu tak, aby v jednom traťovom oddieli (úseku) bol len jeden vlak, a takisto nedovoľujú jazdu vlakov na jednu koľaj v tom istom čase oproti sebe. V prípade nezrovnalostí dokážu v súčinnosti s riadiacou elektronikou hnacieho vozidla zastaviť vlak použitím rýchločinnej brzdy.

Kvetoslavov - Dunajská Streda: Celkové poradie v projektoch odstraňovania úzkych miest: 15. Pri tejto trati je uvedená stredná urgentnosť a náklady vo výške 3,6 mil. EUR. Ako zdôvodnenie rozšírenia sa uvádza nemožnosť zväzkového grafikonu (zdržiavanie a prestoje nákladných vlakov).  Opis riešenia: AH v medzistaničných úsekoch.

Posledná kategória: Elektrifikácia (4a) a Ostatný rozvoj (kategória 4b):

Počíta sa s eletrifikáciou trate Bratislava - Kvetoslavov (poradie v projektoch 4, náklady 20,8 mil. EUR) a aj s elektrifikáciou trate Kvetoslavov - Dunajská Streda (poradie v projektoch 5, náklady 19,5 mil. EUR).

Ako projekty nevalidované ÚHP (Útvar hodnoty za peniaze) sa uvádza v sekcii ostatné aj modernizácia a skapacitnenie celej trate Bratislava - Komárno v celkovej sume 553, 3 mil. EUR a čo je zaujímavé aj obnova zrušenej trate Šamorín - Kvetoslavov v sume 24 mil. EUR.

 

Zverejnenú metodiku a celý zoznam projektov nájdete tu: https://www.mindop.sk/priority/zeleznice

 

Copyright © 2024 Šamorínčan