nedeľa, 14. apr. 2024
obecný úrad Hamuliakovo

Obecný úrad v Hamuliakove funguje v núdzovom režime

23.3.2021, 07:55
Oznam

Z dôvodu KARANTÉNY po blízkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 bol obecný úrad v Hamuliakove  od 14. marca zatvorený. Od včera funguje v obmedzenom režime.

Podrobnosti fungovania úradu po kliknutí na čítaj ďalej.

OBECNÝ ÚRAD:

NIE JE UMOŽNENÝ VSTUP stránok do budovy obecného úradu.

Referáty pracujú a sú dostupné telefonicky v rámci bežných stránkových hodín na 02/45988128.

Podania sa prijímajú výlučne cez e-schránku na slovensko.sk alebo poštou. V podaní poprosíme uviesť kontaktné údaje ako telefónne číslo a email.

Podania NEVYŽADUJÚCE rozhodnutie sa prijímajú aj emailom na info [at] obechamuliakovo.sk.

Tlačivá sú počas stránkových hodín vyložené na stolíku pred obecným úradom alebo sú dostupné na webovej stránke obechamuliakovo.sk v rubrike “Ako vybaviť”. Vyplnené tlačivá je možné vhodiť do krabice na stolíku pred obecným úradom

V prípade prihlasovania na trvalý pobyt sa o postupe informujte VOPRED telefonicky na 02/45988128 počas stránkových hodín.

Overovanie podpisov a listín sa nevykonáva.

Hotovosť sa neprijíma.

V prípade, že Vaša žiadosť podlieha správnemu poplatku, tento je možné uhradiť bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet Obec Hamuliakovo – IBAN SK29 5600 0000 0018 0927 8001

Doklad o úhrade môžete k žiadosti priložiť ako sken alebo môžete vyčkať 2-3 dni na pripísanie na účet. Výšku poplatku a detaily platby Vám oznámi príslušný referent telefonicky.

V prípade nejasností sa o postupe vybavenia Vašej žiadosti, prosím, informujte telefonicky na 02/45988128 počas stránkových hodín.

Vybavenie neodkladných závažných záležitostí vyžadujúcich osobnú návštevu je potrebné dohodnúť VOPRED telefonicky na 02/45988128. Zodpovedný referent rozhodne o spôsobe dodania dokladov a určí čas a spôsob podpísania MIMO budovy obecného úradu (exteriér).

_

STAVEBNÝ ÚRAD:

Podania sa prijímajú výlučne cez e-schránku na slovensko.sk alebo poštou.

Stavebný úrad poskytuje konzultácie VÝLUČNE telefonicky počas stránkových hodín stavebného úradu, t.j. pondelok a streda

Copyright © 2024 Šamorínčan