štvrtok, 25. júl. 2024
kulturne stredusko lužná

Obec Dunajská Lužná hľadá dobrovoľníkov a zdravotníkov na pomoc pri testovaní

21.1.2021, 07:11
Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná plánuje zorganizovať celoplošné testovanie – skríning na zistenie ochorenia COVID-19, ktoré pripravuje v dňoch 23.01. a 24.01.2021, t. j. v sobotu a v nedeľu.

V dňoch 22.01.2021 a 25.01.2021, t. j. v piatok a v pondelok, plánujeme zorganizovať testovanie len v poobedných hodinách.

Obec v tejto súvislosti hľadá záujemcov o pomoc na pozíciu zdravotníckych a administratívnych pracovníkov, ktorým bude vyplatená odmena za prácu na základe dohody o vykonaní práce.

Informácie pre záujemcov:

Odberné miesta vzniknú v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná, na ktoré v povoľovacom konaní vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto povolenie.

Predpokladaný termín vykonávania práce pre personál bude cez víkend od 07:00 h do 21:00 h s dvoma prestávkami na občerstvenie.

V pracovných dňoch bude čas testovania v termíne od 14:00 do 21:00 h v prípade, že bude mať obec k dispozícii dostatočný počet personálu.

Ak máte záujem o pomoc pri celoplošnom skríningu, prihlásiť sa môžete do štvrtka 21.01. do 12:00 h na telefónnom čísle 02/40259820 alebo mailom na jana.dubovcova [at] dunajskaluzna.sk.
Pri prihlásení budeme potrebovať Vaše celé meno, adresu, telefonický kontakt, e-mail, informáciu, či sa hlásite ako dobrovoľník na administratívne práce alebo ako zdravotník na výkon odborných činností a tiež deň, v ktorý sa viete testovania zúčastniť.

Prihlásením sa zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania pre zabezpečenie informácií prihláseným dobrovoľníkom na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu obecného úradu.

Vybraní pracovníci budú následne telefonicky kontaktovaní s ďalšími inštrukciami.

Informácie v súvislosti s plošným skríningom a odbernými miestami budeme priebežne aktualizovať.

Vopred ďakujeme dobrovoľníkom a zdravotníkom, ktorí sa rozhodnú pomôcť.

Copyright © 2024 Šamorínčan