štvrtok, 17. jún. 2021
vysadba1

Občania pre zelený Šamorín alebo Kde sú stromy, tam je život 

30.7.2019, 07:49
VK

Ako sa svet stále viac konfrontuje s ekologickou krízou, otázka navrátenia životného prostredia do prirodzenejšieho stavu naberá na dôležitosti.

Sme radi, že ani občania Šamorína nie sú v tejto veci ľahostajní, tento problém si uvedomujú a rozhodli sa aj konať. Na miestnej úrovni nepotrebujeme príliš komplikované riešenia. Zasadiť strom tam, kde sa len dá, je pomerne jednoduchá a účinná pomoc prírode. A ochota tu už existuje. Opakovane sa stretávame s ľuďmi, ktorí si prajú významnú príležitosť vo svojom živote "zvečniť" zasadením stromu ako živého mementa a zároveň impulzu pre zlepšenie životného prostredia. Takých ľudí sme za posledné mesiace stretli až niekoľko.

Môže sa Vám zdať, že zasadiť strom je predsa jednoduché. Nie je to celkom pravda, pretože žijeme v meste, kde je každý kúsok zelene neustále ohrozovaný rekonštrukciou priľahlých komunikácií alebo podzemných vedení.

Uvedomujúc si tento problém sme radi, že títo iniciatívni Šamorínčania začali svoju výsadbu práve na Mestskom úrade - vykonzultovaním zámeru a vhodného miesta, prípadne výberu druhu stromu. Aj keď to možno bolo zdĺhavé, podaril sa krok, kde neboli porazení - občania si zasadili svoj strom, samospráva preň zabezpečuje starostlivosť a mesto je o kúsok zelenšie. Všetci máme istotu, že po takejto príprave sa na budúci rok strom nevybagruje kvôli výmene vedenia alebo oprave chodníka. Nechceme pripustiť stratu stromov a nechať premenu "zelenej" plochy alebo bodu na asfalt bez povšimnutia.

Bolo by krásne, keby takto mohol vzniknúť napríklad nový park alebo alej v Šamoríne - veď nám tu ohromnou rýchlosťou pribúdajú zastavané plochy. Podpora pre takéto "kompenzačné opatrenie" pri výstavbe nových štvrtí alebo obchodných centier by mohla vychádzať z ochoty a záujmu občanov, ktorí by si tam zasadili svoj strom alebo nimi zasadený strom niekomu venovali.

Zelené plochy pomáhajú zadržať vlhkosť, priťahujú život - od bezstavovcov po hniezdiče a bránia degradácii pôdy. Budú našimi najdôležitejšími spojencami v boji proti klimatickým zmenám.

Ďakujeme našim občanom a všetkým účastníkom výsadieb v posledných mesiacoch, vrátane MÚ, firmy AREA a Záhradníctvu ABIES v Čilistove, ktoré nám pomohlo výsadby naozaj zrealizovať.

Ak sa Vám táto myšlienka páči alebo by ste si chceli zasadiť svoj strom, ozvite sa nám. Spojme sa pre stromy, aby nám čochvíľa mohli túto službu opätovať a spojili sa pre nás v boji proti otepľovaniu klímy.

V prípade záujmu kontaktujte redakciu, sprostredkujeme kontakt. 

vysadba

Copyright © 2021 Šamorínčan