streda, 28. feb. 2024
Občania niektorých obcí budú mať prednostné právo na jazdu kompou

Občania niektorých obcí budú mať prednostné právo na jazdu kompou

3.8.2018, 04:00
TASR

Obce Dobrohošť, Vojka nad Dunajom, Rohovce, Horný Bar, Bodíky a Kyselica riešia nový systém takzvanej prednostnej jazdy kompou premávajúcou medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou. Vodohospodárska výstavba (VV), štátny podnik v súčasnosti pripravuje s nimi zmluvy, ktoré zabezpečia prechod na nový systém nekopírovateľných čipových kariet.

Ako pre TASR uviedla Stela Ištvánfyová z VV, „po doručení zmluvy mailom sa obce môžu vyjadriť, respektíve zmluvu podpísať a zaslať zoznam občanov, ktorým má byť pridelené prednostné právo". Vodohospodári im potom vydajú potrebné čipy.
Generálny riaditeľ VV Daniel Kvocera zvolal stretnutie so starostami na účel vyriešenia nedorozumení. Opätovne ich vyzval, aby sa dohodli na jednotnom systéme vydávania čipov a ujasnili si, akým spôsobom budú čipy občanom vydávané, aby nedošlo k ich zneužívaniu neoprávnenými osobami. Návrh na prideľovanie systému prednostnej jazdy podpísaný všetkými šiestimi starostami zatiaľ nedoručili.
Podľa Kvoceru je v záujme VV, a najmä občanov, aby sa starostovia obcí navzájom dohodli na jednotnom riešení prideľovania prednostného práva a distribúcii čipov tak, aby mali právo prednostnej jazdy výlučne tie osoby, ktoré určia starostovia, a aby bola preprava kompou čo najmenej problémová. Keďže na stretnutí nedošlo ku konsenzu medzi starostami, Kvocera pripomenul, že v súčasnosti funguje starý aj nový systém využívania práva na vjazd do prednostného pruhu súčasne.
Starosta obce Vojka nad Dunajom Donald Álló požiadal, aby sa k riešeniu situácie pristúpilo až po vydaní rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov, na ktorý v tejto súvislosti podal podnet. „V predmetnej veci sme podnikli, obec Vojka nad Dunajom a aj starosta obce, právne kroky. Na základe toho sa prípadom zaoberajú aj rôzne orgány, medzi inými aj napríklad Úrad na ochranu osobných údajov SR," povedal pre TASR.
Na stretnutí prebehla aj diskusia prítomných k výkladu pojmov prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Zástupcovia VV trvali na tom, že ich podnik je v danom prípade len sprostredkovateľom, pretože o práve pridelenia rozhodujú obce a podnik na základe informácií od obcí len vydáva čipy.

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan