streda, 17. apr. 2024
kvetoslavov skola

Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy

30.4.2020, 07:15
občania Kvetoslavova

V obci Kvetoslavov (a nielen tam) neustále narastá počet školopovinných detí. Dlhodobým neriešením tohto problému to dospelo do štádia, keď už nemajú žiadnu voľnú triedu pre žiakov postupujúcich do ďalších ročníkov.

Aj napriek niekoľkoročnej snahe sa stále nedarí posunúť projekt základne školy v Kvetoslavove ďalej. Občania požadujúci výstavbu školy, sa preto rozhodli svoju snahu podporiť vypísaním Petície za dostavbu ZŠ Kvetoslavov.

Ľudia, ktorí majú záujem a sú za výstavbu, ich môžu podporiť svojim podpisom.

Po kliknutí na čítaj ďalej vám prinášame stanovisko predsedu školského výboru OZ v Kvetoslavove o aktuálnej situácii. V galérii pod článkom je aj list ministrovi školstva.

"Vážení rodičia detí navštevujúcich našu základnú školu, aj detí chystajúcich sa do prvých ročníkov.

Ako predseda školského výboru OZ v Kvetoslavove mám povinnosť Vás informovať o aktuálnej situácii v našej škole.

Prečo píšem o deťoch do PRVÝCH ročníkov? Keďže tento týždeň prebehol zápis do 1. ročníka, vieme s istotou, že sa budú otvárať dva prvé ročníky.

Aktuálne má škola niekde okolo 110 žiakov v piatich triedach. Minulý rok sa nám podarilo prvý krát v histórii obce otvoriť druhý stupeň. Plánom bolo, že bude škola „rásť“ so žiakmi. Máme v obci vypracovaný projekt na plnohodnotnú 18 triednu školu aj s telocvičňou, ktorý sa datuje do roku 2017, kedy bolo rozhodnuté, že obce Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka sa spoja spoločne a naplnia jednu novú ZŠ. Plán bol v zložení dostupných financií a žiadaní veľkej väčšiny financií od Ministerstva školstva. Žiaľ za bývalej vlády, napriek niekoľkým rokovaniam na rôznych úrovniach a inštitúciách prišla odpoveď, že ministerstvo nemá vyčlenené ŽIADNE prostriedky na akúkoľvek novú výstavbu. Medzičasom sa ale počet detí v Hviezdoslavove rozrástol do takého počtu, že aj oni nutne potrebujú vlastnú školu.

Zrejme najväčší infraštruktúrny projekt v histórii obce tak skočil veľmi rýchlo, aj keď do neho obec investovala nemalé prostriedky na prípravu dokumentácie. Vyčíslené náklady na finálnu výstavbu školy sú na úrovni cca 2,4 mil € (každá z budov samostatne vyjde na 900 tis €)

Ako všetci vieme demografia v obci nepustí a príchodom nových obyvateľov sa počet detí zvyšuje. Už minulý rok bol problém, ako a či vôbec pokračovať s druhým stupňom!?

Situácia bola dočasne zachránená prenájmom súkromných priestorov, ktoré dnes poznáte ako elokované pracovisko.

Škola má k dispozícii 8 tried, využitých nasledovne:

- V starej budove školy – 2 triedy

- Na elokovanom pracovisku – 3 triedy + počítačová učebňa

V budúcom školskom roku sa budú otvárať dve prvácke triedy, takže neostane žiadna trieda voľná pre postupujúcich už vtedy šiestakov do 7. ročníka v 2021/22 ani pre nastupujúcich prvákov.

Podľa vyjadrenia Krajského školského úradu, ak nemáme priestory, máme umiestniť deti do GABČÍKOVA!!

Šamorín ani Miloslavov voľné kapacity nemajú, Štvrtok n/O slovenskú triedu neotvorí.

A teraz možné scenáre riešenia situácie:

- Na rokovaní OZ je plán zobrať počiatočnú pôžičku vo výške 570tis € na výstavbu 4 nových tried s tým, že budova by bola pripravená k pokračovaniu výstavby ďalších 6 tried. Táto možnosť ale zaťaží obecný rozpočet sumou 60tis € ročne a zníži možnosti budúcich investícií na 10 rokov vopred...hlavne v aktuálnom krízovom stave

- Zrušiť druhý stupeň a dočasne pokračovať len s prvým, s tým, že obec musí zabezpečiť miesto v inej škole

- Zahájiť dvojzmennú prevádzku s tým, že ŠKD už nebude fungovať

Do teraz sme si mysleli, že máme čas minimálne do šk. roka 2021/22 s riešením školy.

Aktuálna a najčerstvejšia informácia je, že sa do obce sťahujú rodiny s deťmi, ktoré v prípade nahlásenia svojho TP obec musí do školy zapísať. To znamená, že už existujúce triedy bude treba rozdeliť a keďže nie je voľný priestor, reálne hrozí dvojzmenná prevádzka žiakov už od nadchádzajúceho SEPTEMBRA 2020.

Otázkou zostáva čo ďalej!?

Tento týždeň sme odoslali listy na rôzne ministerstvá, budeme žiadať premiéra a ministra školstva o stretnutie a pomoc. Je to v ich rukách a rukách poslancov OZ...

Ak niekto má nejaký nápad, vie nejako poradiť, každá pomoc vítaná.."

Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy
Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy
Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy
Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy
Občania Kvetoslavova bojujú za dostavbu základnej školy
Copyright © 2024 Šamorínčan