pondelok, 29. máj. 2023
Občan sa pýta: Investície pre lepší život v Šamoríne

Občan sa pýta: Investície pre lepší život v Šamoríne

13.4.2021, 14:00
Peter Gábor

Pozývame vás na pokračovanie našej série diskusií s predstaviteľmi mesta Šamorín o aktuálnych témach. V týchto debatách sa budeme zameriavať na aktuálne témy zo života v našom meste. Cieľom je vo vzájomných rozhovoroch a spolupráci hľadať možnosti pre lepšie fungovanie nášho mesta ako aj priblížiť fungovanie mesta občanom.

Téma: Investície pre lepší život v Šamoríne. Diskusia sa uskutoční v stredu 14.4. o 17:00.

Moderátor:    Lajos Tuba - Regionálna rozvojová agentúra Šamorín

Diskutujúci:   Csaba Orosz - primátor mesta 

                     Ing. Lea Fašangová – Odbor ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych daní

Verím, že si táto novinka získa vašu priazeň a radi by sme v nej dlhodobo pokračovali. V dlhodobom výhľade uvažujeme nad mesačnou periodicitou diskusií (napr. každý prvý štvrtok v mesiaci) a zapojení aj iných inštitúcií nielen mestského úradu (školy, knižnica, kultúrny dom...).

Prosíme všetkých, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť, aby sa pýtali hlavne otázky týkajúce sa danej témy.

Na všetky otázky sa budeme snažiť priniesť odpoveď, či už v samostatnej diskusii na danú tému, alebo písomne na našich stránkach.

Na sledovanie diskusie sa nebudete musieť prihlasovať do žiadnej aplikácie. Stačí keď si otvoríte stránku:

http://samorin.e-jo.in

http://somorja.e-jo.in

Počas prenosu môžete priamo na uvedených stránkach písať otázky do diskusie (písať môžete v obidvoch jazykoch). Budete môcť hlasovať za otázku, ktorá sa Vám páči a takto ju posunúť dopredu - stačí kliknúť na ikonu palec pri otázke. Vopred si však vyhradzujeme právo nepoložiť otázku, ktorá bude obsahovať vulgarizmy, prípadne bude niekoho urážať alebo dehonestovať jednotlivca alebo skupinu obyvateľov.

Diskusia potrvá približne jednu hodinu a samozrejme máme pre vás pripravenú aj krátku anketu. Otázky na ktoré sa nestihne odpovedať, budú zodpovedané dodatočne na našich stránkach.

Copyright © 2023 Šamorínčan