sobota, 25. máj. 2024
O týždeň: zápis do materských škôl

O týždeň: zápis do materských škôl

3.5.2022, 06:38
www.samorin.sk

Oznamujeme rodičom, že zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 9. do 13. mája 2021.

Od tohto školského roka je návšteva škôlky povinná pre každé dieťa, ktoré do 31.8.2022 zavŕši 5 rokov. K žiadosti o prijatie treba pripojiť lekárske potvrdenie o absolvovaných povinných očkovaniach. Ak si dieťa vyžaduje špeciálny výchovno-vzdelávací prístup, zákonný zástupca musí k žiadosti pripojiť aj odporúčanie príslušného pedagogicko-psychologického centra. Dieťa je do škôlky prijaté po vydaní oficiálneho rozhodnutia riaditeľa škôlky.

Ďalšie informácie poskytnú záujemcom jednotlivé materské školy.

Tlačivá Žiadosť o prijate dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ako aj oznámenie Školského úradu v Šamoríne a zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín prinášame pod našim príspevkom.

Zápis do MŠ 2022/2023

Zoznam materských škôl

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa

Copyright © 2024 Šamorínčan