štvrtok, 20. jún. 2024
dotacie mesto

O dotáciu v oblasti športu, kultúry a sociálnej sa môžete uchádzať do 21. marca

11.3.2021, 13:00
www.samorin.sk

Mestský úrad Šamorín podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta (VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 21. marca 2021 podali svoje žiadosti.

O dotáciu je možné žiadať v oblasti športu, kultúry a sociálnej.

Formulár na predkladanie žiadostí pre oblasť športu nájdete tu, pre oblasť klutúry tu, VZN v celom znení je k dispozícii tu.
Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, športu a sociálnej poskytne na referáte kultúry a športu MsÚ Ilona Almási na telefónom čísle 031-590 00 402.

Žiadosti o dotáciu sa podávajú elektronicky a v písomnej forme na adresu: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí dňa 25. februára schválilo mestské zastupiteľstvo rozpočet mesta na rok 2021, ktoré vyčleňuje na podporu projektov právnických a fyzických osôb – podnikateľov činných v oblasti kultúry, športu a sociálnej rovnakú sumu, aká bola k dispozícii v období pred vypuknutím koronakrízy.

Copyright © 2024 Šamorínčan