štvrtok, 25. júl. 2024
Nový režim OP+ platí už od tejto stredy.

Nový režim OP+ platí už od tejto stredy.

18.1.2022, 06:00
TASR

Nový režim OP+ bude od stredy podmienkou vstupu do viacerých prevádzok ako fitnes, wellness, akvaparky či kúpele. Platiť bude aj pre vysokorizikové podujatia, akými sú oslavy, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach.

Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Režim OP+ bude platiť aj pre kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie ako aj krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické.

Režim OP+ bude spĺňať len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Pod OP plus sa podľa schváleného materiálu myslia osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo majú dve dávky vakcíny a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Nový režim sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Podujatia sa zároveň môže zúčastniť maximálne 20 ľudí a povinný bude aj zoznam účastníkov. Režim OP plus sa bude vzťahovať aj na fitness. V priestore prevádzky bude môcť byť zároveň maximálne 50 osôb, alebo musí byť určených aspoň 15 metrov štvorcových na osobu.

Copyright © 2024 Šamorínčan