nedeľa, 21. apr. 2024
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?

Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?

30.11.2021, 16:02
Mirtil Lépesová
čitateľ, redakcia

Cyklotrasa, ktorá bola v našom meste vybudovaná v lete 2021 je aktívne využívaná. Cez Šamorín prechádza denne mnoho cyklistov a projekt pre vybudovanie cyklotrasy bol hneď po vyhlásení veľmi vítaný. Dotácia, ktorú mesto dostalo na tento bola vo výške 884 472,40 eur. 

Vo výstavbe je približne 1 km dlhá cyklistická cesta od Dubovej ulice až po Školskú ulicu. Skoro 150 metrov sa nachádza aj pri autobusovej stanici a hudobnej škole. Dlhý úsek je vybudovaný aj pri Pomlé parku, ktorý má až 600 metrov. 

cyklotrasa1

Cyklotrasa pri ZŠ Mateja Bela.

cyklotrasa2

Cyklotrasa pri hudobnej škole.

Teraz, už niekoľko mesiacov po vzniku cyklotrasy máme mnoho ohlasov od našich občanov, ktorí túto cestu využívajú. Podľa nášho pozorovania má cyklotrasa síce veľký úspech, no aj svoje nedostatky. Niekoľko našich čitateľov sa k týmto problémom aj vyjadrili. Fotky od čitateľa v galérii.

„Chápem, že v pôvodnej výstavbe je zložité nájsť uspokojivé možnosti pre bezpečný prejazd cyklistov, na druhej strane, ak sa už takýto projekt realizuje, mal by byť naplánovaný tak, aby naozaj spĺňal svoj účel. Príkladom je úsek cyklotrasy na Kláštornej ulici. Pás pre cyklistov v smere od kostola ku križovatke so Školskou ulicou je síce riadne vyznačený popri okraji vozovky, jej povrch v tých miestach je však v absolútne nevyhovujúcom stave. Praskliny, prepadnuté miesta, nerovný povrch sú veľmi nebezpečné, najmä na takejto úzkej a zároveň frekventovanej ulici. V snahe vyhnúť sa spomínaným nerovnostiam sú cyklisti nútení vstupovať do priestoru určenému pre vozidlá. Navyše, podľa projektovej dokumentácie sa mala Kláštorná ulica zmeniť na jednosmernú, doteraz sa tak však nestalo,“ znel jeden z dotazov našich čitateľov. 

Na túto skutočnosť sme sa opýtali aj mestské zastupiteľstvo. Kompetentní zastupitelia sa nám vyjadrili, že tento problém registrujú a plánujú riešiť. „Asfaltový povrch na Kláštornej ulici pod Kostolom má určité nedostatky áno, pokúsime sa opraviť čo sa dá budúci rok v rámci jarných opravách, keďže komplexná rekonštrukcia zatiaľ nie je naplánovaná,“ vyjadril sa vedúci Referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti mesta Šamorín. 

Zároveň poukázal aj na fakt, že o zjednosmernení Kláštornej ulici sa hovorilo ako o alternatíve a napokon po detailnom preskúmaní problematiky sa ukázalo, že táto zmena by mala viac negatívnych vplyvov na dopravu v meste ako pozitívnych. „Zhorší sa dostupnosť a zásobovanie starej polikliniky, zvýši sa dopravné zaťaženie pred ZŠ Mateja Bela a v križovatke Školská - Veterná. Ani verejný prieskum nepodporilo toto riešenie. Podporilo ju 45 zo 135.“ doplnil. Podľa konečného verdiktu po prerokovaní sa teda rozhodlo, že zjednosmernenie neprebehne. 

Treba ale spomenúť, že ohlasy na našu novú cyklotrasu sú prevažne pozitívne a aj napriek týmto nedostatok je cyklotrasa využívaná a obľúbená. Tento projekt sa nášmu mestu podaril a podľa slov kompetentných sa menšie problémy plánujú riešiť. 

Veľmi pozitívne na tomto projekte je, sa plánuje aj náhradná výsadba stromov, keďže pri budovaní cyklotrasy bolo treba niekoľko vyrúbať. Túto časť projektu mesto rozhodne nechce vynechať a s výsadbou sa má začať už tento rok. A v súlade s ornitologickým posudkom aj vtáčie búdky by mali byť osadené. 

Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Nová cyklotrasa nášho mesta má svoje nedostatky. Plánuje sa aj ich oprava?
Copyright © 2024 Šamorínčan