sobota, 20. júl. 2024
Nominácie na Ceny mesta Šamorín môžete zasielať do konca februára

Nominácie na Ceny mesta Šamorín môžete zasielať do konca februára

2.2.2022, 09:28
www.samorin.sk

Samospráva Mesta Šamorín od roku 2016 pravidelne udeľuje ocenenia osobám a organizáciám, ktoré sa svojou prácou do značnej miery pričinili o rozvoj mesta. Odovzdávanie cien sa uskutoční v apríli, ku Dňu Mesta Šamorín.

Nominácie môžu podať obyvatelia i organizácie a to v nasledovných kategóriách:

Cena PRO URBE sa udeľuje za vynikajúce tvorivé́ a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí́, ako aj za činnosť̌ osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Cena PRO CULTURA sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej.

Cena PRO CIVIS sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

Cena PRO FUTURA sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej generácie.

Tohtoročné nominácie môžete doručiť mestskému úradu do 28. februára 2022 (vrátane).

Návrhy musia byť riadne odôvodnené, opatrené menom a adresou navrhovateľa i navrhovaného. V prípade návrhu ceny posthumus je potrebné uviesť meno a adresu osoby, ktorá cenu prevezme. Anonymné návrhy mestské zastupiteľstvo nebude brať do úvahy.

Návrhy je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (na obálke prosíme uviesť: „Návrh na ocenenie“), alebo elektronicky na adresu: info [at] samorin.sk.

Tlačivo na ktorom môžete podať svoj návrh: Návrh na ocenenie

Copyright © 2024 Šamorínčan