nedeľa, 16. jún. 2024
dan z nehnuteľnosti

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti máte čas len tento týždeň

27.1.2021, 08:30
Oznam

Podať daňové priznanie sa týka tých majiteľov, ktorí v roku 2020 kúpili, predali, alebo zdedili nehnuteľnosti. A týka sa aj tých, ktorí mali vydané stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie na stavbu. Tlačivo treba podať elektronicky prípadne poštou do 31.januára 2021.

Tlačivo nájdete po kliknutí na čítaj ďalej.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Copyright © 2024 Šamorínčan