streda, 28. feb. 2024
hviezdoslavov_povolenie

Neďaleko Šamorína vyrastie nová cirkevná škola s telocvičňou

24.3.2020, 13:36
obec Hviezdoslavov

Vo Hviezdoslavove dnes podpísali stavebné povolenie na 1. pavilón novej cirkevnej základnej školy. Stavebníkom je Rímskokatolícka cirkev cirkev, Bratislavská arcidiecéza.

Ako na facebookovej stránke obce uviedol starosta p. Lackovič, najväčšia investícia do vzdelania v histórii obce prichádza, žiaľ, v čase, kedy sa vonku nedá kúpiť ani len klinec.

Viac o škole po kliknutí na čítaj ďalej.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu cirkevnej základnej školy - prvú časť - pavilón A s tromi nadzemnými podlažiami. Budova bude napojená na inžinierske siete vlastnými prípojkami. Stavebný pozemok sa nachádza v súčasnom centre obce v blízkosti križovatky ulíc Hlavná a Školská, hneď vedľa areálu materskej školy.

Pavilón A je riešený ako trojposchodová stavba s valbovou strechou. Na prízemí sú vytvorené priestory pre 1. stupeň ZŠ - 4 triedy. Na 2. NP sa nachádzajú administratívne priestory a triedy 2. stupňa ZŠ. Na 3. NP sa nachádzajú triedy a odborné učebne. Základnú školu tvoria kmeňové učebne - každá pre 24 žiakov, odborné učebne, počítačová učebňa, jedáleň s výdajňou jedla, či šatne so sociálno-hygienickým zázemím pre žiakov ako i kancelárie pre učiteľov.

Na Školskej ulici je plánovaná výstavba verejného vodovodu a kanalizácie.

Celková úžitková plocha pavilónu A sa blíži k 2200 m2.

Ide o 1. etapu v rámci budúceho nového centra obce, ktoré bude vo finále zahŕňať i pavilón B, telocvičňu, či nový rímsko-katolícky farský kostol s komunitným centrom, spoločenskou sálou a námestím. Jednotlivé hmotové usporiadanie ďalších budov je ešte stále predmetom rokovaní a diskusií.

Odporúčam aj starší článok starostu o cirkevnej škole tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan