sobota, 13. júl. 2024
46516840_358805858206848_839045913090457600_n

Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     

27.11.2018, 08:29
HASOŠ

Teší nás, že po dlhšej prestávke sa Súkromná stredná odborná škola SDJ v Šamoríne mohla opäť zapojiť do europrojektu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.-25.11. 2018 v nemeckom Oberhofe.

Vybraní žiaci 3.ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu tak mali príležitosť spolupracovať na projekte s ďalšími piatimi zúčastnenými krajinami (Ukrajinou, Bieloruskom, Ruskom, Rumunskom a hostiteľským Nemeckom), spoznať ich kultúrne rozmanitosti, národnú kuchyňu, zvyky či tradície.

Hlavnou témou projektu bola „Mládež ďalšej generácie“ pozostávajúca zo série workshopov a aktivít, ktorých cieľom bolo poňať súčasnú mládež v medzinárodnom kontexte. Naši žiaci ukázali skvelú tímovú spoluprácu, kreativitu, výborné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a v neposlednom rade i schopnosť rýchlej adaptácie v cudzom prostredí.

Svoju šikovnosť a nápaditosť predviedli aj počas prezentácie našej krajiny, ktorá vyvrcholila „Slovenskou nocou.“ Tá sa niesla v duchu ukážok našej národnej kuchyne a slovenského folklóru v podaní ľudových tancov a piesní sprevádzaných hrou na akordeóne.

Pre účastníkov projektu boli pripravené aj zaujímavé voľnočasové aktivity a fakultatívne výlety do Erfurtu a Weimaru spojené s návštevou Európskeho mládežníckeho vzdelávacieho inštitútu. Nechýbala ani prehliadka Nemeckého národného divadla či Múzea Goetheho a Schillera.

Projektové stretnutie v Oberhofe dopadlo pre náš tím a našu školu veľmi dobre a touto cestou by sme sa chceli žiakom poďakovať za ich aktívny prístup a dôstojnú reprezentáciu našej školy a krajiny v zahraničí.

Viac o aktivitách našich škôl nájdete na školskom webe www.hasossamorin.edu.sk.

Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Naša škola sa zviditeľnila na europrojekte v Oberhofe     
Copyright © 2024 Šamorínčan