streda, 17. apr. 2024
kacica-chrapacka-foto-A-Chudy

Najviac operencov priletí na Slovensko v apríli

1.4.2020, 04:00
SOS/BirdLife Slovensko

Na Deň vtákov (1. apríl), si pripomíname jednu z najatraktívnejších ornitologických udalostí v roku. Medzinárodný deň vtáctva je u nás tradičnou oslavou príchodu jari a príletu sťahovavých vtákov zo svojich ďalekých zimovísk už od čias Rakúsko-Uhorska. Od februára sa v našej krajine postupne objavujú druhy, ktoré prezimovali v regiónoch Európy s miernejšou zimou. Neskôr, v marci, sa objavujú vtáky zimujúce v Afrike. Najviac operencov priletí práve v apríli. Na Slovensku bolo doposiaľ zaznamenaných 367 vtáčích druhov, z toho 228 hniezdiacich.

“Ku koncu marca bolo na Slovensku pozorovaných viac ako 40 sťahovavých druhov. Medzi prvými boli ako obvykle škovránky, škorce a cíbiky. Dlho na seba nedal čakať ani prvý bocian, ktorý sa ukázal už koncom februára a 22. marca boli pozorované aj prvé lastovičky. Počas jarného putovania sa očakáva prílet približne stovky sťahovavých druhov vtáctva. “, informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Vtáčia migrácia je fascinujúci prírodný úkaz. Vznikala evolúciou vtáčích druhov, Zeme a jej klímy ako reakcia na sezónny dostatok alebo naopak nedostatok potravy. Vtáky sa pri sťahovaní riadia svojimi inštinktmi. Tie sú vrodené a zdokonaľované  učením sa. Mnohé druhy majú pud migrácie vrodený a niekoľko mesačné mláďatká dokážu samostatne preletieť mnoho tisíc kilometrov a prekonať také prekážky, ako sú vysoké pohoria, moria a oceány, alebo rozsiahle púšte. Iné zas migrujú v kŕdľoch s rodičmi a učia sa trasu, ktorou putujú generácie ich rodu už po tisícročia. Populácie druhov u nás migrujú Eurázijsko-Africkými migračnými trasami. Mnohé využívajú migračné koridory. Najvýznamnejšie sú juhovýchodná migračná trasa vedúca cez Bospor, juhozápadná trasa vedúca cez Gibraltár, trasa vedúca cez Taliansko a Stredozemné more. Mnohé vtáčie druhy ale migrujú aj v širokých frontoch naprieč krajinou a Stredozemným morom.

„Počas migrácie sa rôzne druhy orientujú na základe polohy Slnka, Mesiaca, hviezd, magnetizmom Zeme či dĺžkou dňa a noci. Pud migrácie je spúšťaný hormonálnym systémom, ktorý je ovplyvňovaný aj práve vyššie spomenutými faktormi. Štart z Afriky smerom na sever je vždy takmer rovnaký. Po prílete na Blízky východ alebo na juh Európy ich môže zaskočiť počasie, ktoré už v ďalších fázach sťahovania na severnej pologuli môže spôsobiť meškanie pri ďalšej púti operencov z juhu Európy na sever.“, vysvetľuje Matej Repel z SOS/BirdLife Slovensko.

Mnohé sťahovavé druhy patria medzi ohrozené. Migrácia je náročná a pozdĺž migračných trás striehne na vtáky mnoho nástrah. Hrozivá je miera nelegálneho lovu a strata vhodných území na odpočinok, vyhľadávanie potravy a prezimovanie. „Na viacerých miestach preto realizujeme pre podporu sťahovavých druhov aktivity zamerané na pomoc vtáctvu po celom Slovensku. Podporujeme ochranu prirodzených biotopov, obnovujeme mokrade, ožívame tradičné formy pasenia a starostlivosti o lúky s pozitívnym dopadom na biodiverzitu, staráme sa o významné vtáčie ostrovy pre vtáky, vykladáme vtáčie búdky pre ohrozené druhy, ale aj bežné druhy v mestskom prostredí. „ približuje ochranárske akcie Miroslav Demko, riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko.

Ornitológovia každoročne pozývajú v tieto dni na spoločné pozorovania a poznávanie vtáctva. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však upriamujú pozornosť verejnosti na individuálne pozorovania operencov. Aj v mestskom a vidieckom prostredí je možné priamo vo svojom okolí sledovať desiatky vtáčích druhov a bádať ich život. Zapojiť sa tak môže každý záujemca aj do zberu údajov o jarných príletoch napríklad lastovičiek či bocianov. Rodičia tiež môžu s deťmi realizovať zaujímavé aktivity z učebného materiálu Učíme sa o vtáctve.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan