štvrtok, 25. júl. 2024
Na portáli cintoriny.sk už nájdete aj šamorínske pohrebiská

Na portáli cintoriny.sk už nájdete aj šamorínske pohrebiská

23.12.2021, 15:08
www.samorin.sk

Od 22. decembra 2022 nájdete na webstránke www.cintoriny.sk aj šamorínske pohrebiská a to všetky štyri – centrálny, cintorín Mliečno, Čilistov aj Kraľovianky. Portál slúži ako vyhľadávač a databáza, kde nájdete digitálnu mapu pohrebísk, môžete si skontrolovať, či ste uhradili poplatok za pohrebné miesto a zároveň môžete virtuálne zapáliť sviečku či položiť veniec na hrob. Okrem spomínaných ponúka ďalšie množstvo informácií a možností.

Ako na to?
Kliknutím na webstránku www.cintoriny.sk sa otvorí prehľadná, viacjazyčná úvodná stránka.

Hneď na pravej strane obrazovky nájdete tabuľku Vyhľadávanie zomrelých, v ktorej môžete vyhľadávať podľa obce/mesta alebo môžete zadať konkrétnu obec, priezvisko a meno zosnulej osoby (zadávajte podľa možnosti čo najpresnejšie, aj s diakritikou). Kliknite na tlačidlo Hľadať.

V tabuľke Výsledky vyhľadávania sa zobrazia všetci zomrelí so zadaným menom a priezviskom (prípadne dátumami narodenia a úmrtia), ktorí spĺňajú vyhľadávacie kritériá. Ak je v obci/meste viac cintorínov, zobrazia sa zomrelí vo všetkých aktuálnych cintorínoch.

Vyberte zo zoznamu zomrelého a kliknite na jeho meno a priezvisko. Zobrazí sa ďalšia strana s podkladovou digitálnou mapou cintorína a tabuľkou s formulárom hrobu. Ak sa tabuľka nezobrazí, pravdepodobne máte vypnuté pop up okná a treba ich sprístupniť (ak máte nainštalované toolbar lišty Yahoo a Google treba uvoľniť pop up okná aj tu).

Vo formulári hrobu kliknite na záložku Sviečky alebo Kvety, vyberte z ponuky sviečku alebo kvet, vyplňte formulár Od koho a Odkaz (nie je podmienkou) a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Tabuľka s formulárom hrobu sa zavrie a na príslušnom hrobe umiestnenom do stredu sa zobrazí zapálená sviečka alebo položená kytica. Tlačidlami Lupa+ a Lupa- si upravte veľkosť zobrazenia digitálnej mapy. Dĺžka horenia sviečok a položenia kytíc je nastavená na 24 hodín. Počas tohoto času sviečky postupne dohorievajú.

Ďalšie možnosti
Hlavné menu portálu ponúka aj ďalšie možnosti, napríklad zadanie citátov alebo overenie platieb.

V záložke Citáty hlavného menu možno z tematicky rozdelených oblastí vybrať citáty, epitafy, verše atď.,

V záložke O cintorínoch sú uvedené zaujímavosti z histórie a súčasnosti kultúry pochovávania a cintorínov na Slovensku a v Európe ilustrované fotografiami.

Kliknutím na záložku  Služby môžete vyhľadávať služby súvisiace s cintorínmi, kamenárskymi prácami, pohrebnými službami, údržbou hrobov a pomníkov, kvetinárskymi a záhradníckymi službami a pod. Na pravej strane obrazovky sa objaví tabuľka Vyhľadávanie služieb, v ktorej môžete zadať obec/mesto a vybrať službu z ponuky Služby. Kliknite na tlačidlo Ďalej a v tabuľke Výsledky vyhľadávania potvrďte vyhľadanú službu. Konkrétne údaje o službe a poskytovateľovi sa zobrazia pod týmto textom.

V záložke Dostupné cintoríny sa dozviete, ktoré cintoríny boli doteraz pasportizované a zverejnené na portáli.

V sekcii Overenie platieb si viete skontrolovať, či ste uhradili poplatok za hrobové miesto, resp. aké obdobie pokrýva Vami uhradená suma.

Bezpečnosť údajov na prvom mieste
Dáta, fotografie a digitálne mapy, ktoré sú verejne prístupné používateľom, sú fyzicky umiestnené na serveri portálu v Slovenskej republike. Server neobsahuje žiadne iné dáta, okrem tých, ktoré sú k dispozícii na portáli. Nájomcom hrobov zaručuje takéto riešenie istotu, že ich osobné a kontaktné údaje, údaje o platbách nájomného, ako aj nájomné zmluvy sú dostatočne chránené a neexistuje žiadna možnosť ich úniku z portálu. Rozsah zverejniteľných údajov je variabilný a dáta sa uvoľňujú len z relevantných databáz lokálneho počítača správy cintorínov.

Údaje na portáli cintoriny.sk sa priebežne aktualizujú.

Zdroj: cintoriny.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan