sobota, 20. apr. 2024
Na Morušovej ulici vymieňajú potrubia diaľkového vykurovania

Na Morušovej ulici vymieňajú potrubia diaľkového vykurovania

24.9.2021, 09:00
www.samorin.sk

Na cca. 120 m dlhom úseku Morušovej ulice aktuálne prebieha výmena štyroch potrubí vykurovacieho systému, informoval Ing. Alexander Kürthy, konateľ MPBH Šamorín, s.r.o.

„Ide o núdzovú investíciu – vysvetľuje –, dôvodom ktorej je prebiehajúca výstavba cyklotrasy Kvetoslavov – Šamorín. Stavby financované EÚ totiž nie je možné narušiť do piatich rokov od kolaudácie, preto sme sa rozhodli vymeniť potrubia ešte tento rok. V križovatke Morušovej a Záhradníckej ulice sme už pred dvoma rokmi museli meniť potrubie kvôli technickej poruche. Ak nám to finančná situácia dovolí, v blízkej budúcnosti plánujeme pokračovať s výmenou potrubí napojených na kotolňu K4 v dvoch fázach. Vďaka týmto investíciám budeme mať nižšie tepelné straty a budeme môcť dodávať kvalitnejšiu službu obyvateľom nášho mesta.”

Kvôli výmene potrubia bude v dňoch 27. a 28. septembra, v pondelok a utorok prerušená dodávka teplej úžitkovej vody v okolí kotolne K4. MPBH o tom už informovala dotknutých odberateľov prostredníctvom letákov. Dodávka teplej úžitkovej vody bude pravdepodobne obnovená v utorok večer.

Ing. Alexander Kürthy dodal, že táto rekonštrukcia je poslednou veľkou investíciou podniku v tomto roku. V novembri bude hotový projekt na osadenie kogeneračných jednotiek, s ktorým sa podnik plánuje uchádzať o zdroje EÚ. Kogeneračné jednotky vyrábajú elektrinu spaľovaním plynu, kým teplo z chladenia zariadenia využijú na ohrev vody. Európska únia prioritne podporuje tento moderný spôsob vykurovania a pre Slovensko alokovala 1 miliardu eur na realizáciu takýchto projektov.

Copyright © 2024 Šamorínčan