streda, 29. máj. 2024
Na mestskom cintoríne položili základy urnovej steny

Na mestskom cintoríne položili základy urnovej steny

12.1.2022, 13:00
www.samorin.sk

Pri zadnej bráne mestského cintorína boli počas posledných mesiacov uplynulého roka zamestnancami mestskej spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. položené základy urnovej steny. V súlade s predchádzajúcimi plánmi bol vynovený aj hlavný vstup na cintorín, kde bola osadená nová brána, upravená časť chodníka a umiestnené nové informačné tabule.

Dokončenie urnovej steny je plánované na jar. Podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva bude v kolumbáriu výška nájomného taká istá ako v prípade tradičného urnového hrobu.

Na jar budú začaté práce pokračovať aj na prírodnom cintoríne v mestskej časti Bučuháza, kde vytvoria nové chodníky. Otvorený bude od marca do októbra, ale navštíviť ho bude možné počas celého roka. Na prírodný cintorín sa môžu nosiť len živé kvety alebo kytice z nich a hrobové miesta budú označené len drevenou tabuľou.

Copyright © 2024 Šamorínčan