streda, 17. apr. 2024
MsÚ: Matrika a podateľňa od stredy opäť prijíma stránky

MsÚ: Matrika a podateľňa od stredy opäť prijíma stránky

10.11.2020, 12:30
www.samorin.sk

Oznamujeme našim obyvateľom, že matrika a podateľňa Mestského úradu v Šamoríne bude od stredy 11. novembra 2020 opäť otvorená, prijíma výlučne občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v našom meste.

Stránkové hodiny:
pondelok: od 8.00 do 11.00 hod.
streda: od 8.00 do 11.00 hod.
piatok: od 8.00 do 11.00 hod.

Žiadame našich obyvateľov, aby sa po vstupe do budovy riadili inštrukciami zamestnancov mestského úradu. Tiež odporúčame, aby ste pri vybavovaní úradných záležitostí podľa možnosti aj naďalej uprednostňovali elektronickú komunikáciu prostredníctvom telefónu alebo emailu. Všetky kontakty nájdete tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan