sobota, 2. mar. 2024
Možnosť duálneho vzdelávania na SSOŠ SD Jednota Šamorín

Možnosť duálneho vzdelávania na SSOŠ SD Jednota Šamorín

6.3.2019, 08:22
HASOŠ

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Šamorín v školskom roku 2019/2020 vstupuje do systému duálneho vzdelávania v odboroch:

6445 H kuchár ( trojročný učebný odbor)

6444 H čašník servírka ( trojročný učebný odbor)

Výhody

  • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom počas štúdia ( pracovné oblečenie, stravovanie , cestovné náhrady, podnikové štipendium, odmena za   produktívnu prácu)
  • zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa
  • možnosti pracovného uplatnenia

Viac informácií o našich školách nájdete na webovej stránke www.hasossamorin.edu.sk.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan