piatok, 19. apr. 2024
Mladí učitelia v trnavskom kraji môžu získať príspevok

Mladí učitelia v trnavskom kraji môžu získať príspevok

14.9.2021, 07:33
TASR

Mladí učitelia a majstri odbornej výchovy do piatich rokov od ukončenia štúdia a všeobecní lekári, ktorým bola pridelená dotácia v rámci motivačného programu, môžu získať od Trnavského samosprávneho kraja príspevok na bývanie. Žiadosti je možné podávať od septembra. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu a dostupnosť vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Chceme prilákať obe tieto skupiny do Trnavského kraja. Rozhodli sme sa zvýšiť ich motiváciu finančným benefitom vo výške do 150 eur mesačne, ktorý je určený na úhradu nákladov spojených s bývaním. Do konca roka máme na tento účel vyčlenených 50.000 eur,“ uviedol Viskupič.

V prípade učiteľov a majstrov je podmienka byť v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. O vyčlenení prostriedkov rozhodli krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí.

Z príspevku je možná úhrada nákladov spojených s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nehnuteľnosti na základe zmluvy o nájme, respektíve podnájme. Môže ísť o náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti, ako sú energie, vodné, stočné a podobne alebo splátky úveru na kúpu nehnuteľnosti.

Bližšie informácie a formuláre sú dostupné na webe Trnavského samosprávneho kraja.

Copyright © 2024 Šamorínčan