sobota, 25. máj. 2024
Mimoriadne zastupiteľstvo o cyklotrase Šamorín - Kvetoslavov

Mimoriadne zastupiteľstvo o cyklotrase Šamorín - Kvetoslavov

28.10.2019, 08:05
Oznam

V utorok o 18. hodine sa v zasadačke radnice uskutoční mimoriadne mestské zastupiteľstvo.

    Program :

  • Otvorenie
  • Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov“
  • Záver
Copyright © 2024 Šamorínčan