štvrtok, 25. júl. 2024
Mimoriadne zastupiteľstvo ku komunálnym voľbám

Mimoriadne zastupiteľstvo ku komunálnym voľbám

9.8.2018, 09:19
Oznam

V utorok 14. augusta sa v zasadačke Mestského úradu Šamoírn uskutoční mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Rokovanie poslancov sa začína o 18.30 hod.

Program:

1) Otvorenie
2) Návrh na určenie viacmandátových volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Šamorín pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022
3) Návrh na schválenie projektu s názvom „Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne“ vrátane jeho spolufinancovania
4) Záver

Podľa informácií Šamorínčana poslanci sa budú zaoberať návrhom, kotrý zachováva terajší stav. To znamená, že Šamorín je rozdelený do 9. volebných obvodoch, v ktorých sa volí 19. poslancov.

Copyright © 2024 Šamorínčan