utorok, 16. apr. 2024
Mikulášska slávnosť a Vianočné trhy sú zrušené

Mikulášska slávnosť a Vianočné trhy sú zrušené

25.11.2021, 12:57
www.samorin.sk

Vzhľadom na to, že na celom území Slovenska dnes, 25. novembra 2021 bol vyhlásený núdzový stav, v rámci ktorého sa zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, Mikulášska slávnosť (3. decembra), Návšteva Mikuláša (5. decembra) a Vianočné trhy (9-11. decembra) na Hlavnom námestí sú zrušené.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sú hromadné podujatie budú od dnes všeobecne zakázané. Výnimku zo zákazu usporiadania majú hromadné podujatia v režime očkovaní a prekonaní do desať osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o tom, že sa hromadné podujatie organizuje.

Bohoslužby sa môžu uskutočňovať len ako individuálna pastoračná činnosť. Sobášne obrady a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb. Do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora.

Pohreby budú bez kapacitných obmedzení. Dodržať sa majú protiepidemické opatrenia stanovené vo vyhláške, poukazuje Račková. Na sobášoch, krstoch, pohreboch, bohoslužbách sa budú musieť dezinfikovať použité predmety. Zakazuje sa pitie z jednej nádoby viacerým ľuďom.

Povolené sú aj voľby aj profesionálne športové súťaže. Tie majú byť bez účasti divákov. Povinné bude aj testovanie hráčov a členov organizačného tímu. Vo všeobecnosti platí, že organizátor tiež musí počas podujatia zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov. Nebude to platiť napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.

Copyright © 2024 Šamorínčan