pondelok, 30. jan. 2023
Mieste dane: Parkovanie na vyhradenom mieste bude drahšie

Mieste dane: Parkovanie na vyhradenom mieste bude drahšie

29.11.2016, 11:55
Slávka Gáborová

Mestskí poslanci budú na decembrovom zastupiteľstve rokovať aj o výške miestnych daní na rok 2017. Po ich vlaňajšom zvýšení, by v nasledujúcom roku mali zostať na tej istej úrovni. K zmene však došlo pri ročnom poplatku za parkovanie na vyhradenom mieste.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení k miestnym daniam a príspevkom na predškolské a školské zariadenia boli zverejnené na mestskej stránke.

Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty, nebytové priestory)

  • Zostáva na tej iste úrovni.

Daň zo psa

  • Daň zo psa zostáva dlhodobo rovnaká, 40 eur za psa chovaného v byte a držaného v podnikateľských priestoroch a 10 eur za psa chovaného v rodinnom dome. V platnosti zostávajú doterajšie úľavy. V prípade, že si adoptujete psíka z miestnej odchytovej stanice, nemusíte platiť daň dva roky.

Daň z užívania verejného priestranstva

  • V tejto oblasti došlo k zdraženiu, čo zrejme aj súvisí so zavedením plateného parkovania v centrálnej časti mesta. Ročná sadza za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste sa zo 150 € zdvihla na 300 € a sadzba pre taxíky sa zdvihla z 300 € na 450 €. V ostatných oblastiach zostávajú dane na rovnakej  úrovni.

Smerom nahor sa nehýbalo ani pri daniach za ubytovanie a z predajných a nevýherných hracích automatov.

Nasledujúci rok zostáva na tej istej aj výška príspevku v materskej škole – 13 €/m. Príspevok na dieťa navštevujúce ZUŠ je 8 €/m, ŠKD 6,50 €/m, CVČ 10 €/rok

K zvýšeniu nedošlo ani pri príspevkoch rodičov na stravu pre škôlkarov a školákov navštevujúcich jedálne.

Copyright © 2023 Šamorínčan