sobota, 25. máj. 2024
Mestský separačný dvor prijíma aj odpad vhodný na opätovné použitie

Mestský separačný dvor prijíma aj odpad vhodný na opätovné použitie

12.10.2021, 07:26
www.samorin.sk

Vďaka projektu Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) podporeného Európskou úniou, bol na území mestského separačného dvora na Rybárskej ulici umiestnený kontajner na prijímanie odpadu vhodného na opätovné použitie. Môžeme v ňom uložiť predmety a zariadenia, ktoré sú funkčné, použiteľné a svojim účelom stále môžu slúžiť niekomu inému.

Aký odpad sa prijíma na prípravu na opätovne použitie?

musí byť funkčný, resp. po jednoduchej oprave alebo úprave musí byť funkčný
musí byť čistý
musí byť bezpečný.

Ktoré odpady sú vhodné na prípravu na opätovné použitie?

nábytok
koberce
obrazy
svietidlá
kuchynské potreby (riady, taniere, príbory, poháre na zaváranie, vínové fľaše a pod.)
detské oblečenie
hračky
športové potreby (lyže, bicykle, činky, prilby a pod.)
knihy
potreby pre domácich majstrov.

Podľa združenia je opätovné použitie najvyšším stupňom hierarchie odpadového hospodárstva, nakoľko predstavuje predchádzanie vzniku odpadov.

Predmety nahromadené v RE-USE kontajnery môžete odobrať na ďalšie použitie počas riadnej prevádzkovej doby mestského separačného dvora.

intereg

Copyright © 2024 Šamorínčan