piatok, 21. jún. 2024
rozpočet

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2021

1.3.2021, 07:00
www.samorin.sk

Vo štvrtok, 25. februára sa konalo prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2021, na ktorom poslanci rokovali o 15 bodoch programu.
Zasadnutie otvoril primátor Csaba Orosz. Následne sa prihlásil hlavný kontrolór mesta, Ján Lelkes so stanoviskom k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023. Konštatoval, že pri príprave návrhu rozpočtu boli zohľadnené legislatívne predpisy a rozpočet dáva priestor okrem tradičných úloh aj na rozvoj, preto odporučil jeho schválenie.

Nasledovalo hlasovanie poslancov o rozpočte mesta na rok 2021, ktorý sa dá považovať súčasne za konzervatívny aj progresívny. Rozpočet ráta s tým, že sa ekonomika tento rok už vráti do normálu spred pandémie a vzdelávacie, kultúrne a ostatné inštitúcie mesta dokážu fungovať na plný plyn.

Rozpočet počíta aj s kolaudáciou a prevádzkou nového pavilónu Domova pre seniorov Ambrózia a obnoveného komplexu Korona, súčasne však otvára možnosti aj pre nové projekty s niekoľkoročným horizontom, ako je napr. výstavba cyklotrasy Čilistov-Pomlé, revitalizácia verejného priestoru pred mestským cintorínom a vytvorenie športovo-voľnočasového parku v priestore medzi parkoviskom supermarketu Billa a mestskou knižnicou.

Mesto v roku 2021 vyčleňuje 250 tisíc eur na obnovu mestských ciest a chodníkov, resp. ich úsekov. Návrh rozpočtu bol 17 prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Ďalším bodom zasadnutia bolo rozhodnutie o spôsobe financovania škôlok, vzdelávacích inštitúcií v meste, či už mestských, súkromných alebo cirkevných, a tiež základnej umeleckej školy v roku 2021.

Poslanci ďalej rokovali o výmene, prenájme, predaji a návrhoch na predaj pozemkov vo vlastníctve mesta. Schválený bol okrem iného prenájom mestského pozemku futbalovému klubu ŠTK 1914 Šamorín na 20 rokov, ktorý na ňom postaví novú tribúnu pre divákov. Následne primátor predložil nariadenie č. 8/2020 o 4. zmene rozpočtu mesta na rok 2020.

Celá zápisnica prvého tohtoročného zasadnutia, výsledky hlasovaní a prijaté uznesenia budú čoskoro dostupné na webovej stránke mesta v sekcii Samospráva.

Copyright © 2024 Šamorínčan