nedeľa, 21. apr. 2024
Mestské zastupiteľstvo rokovalo aj o navýšení kapacity základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

Mestské zastupiteľstvo rokovalo aj o navýšení kapacity základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

16.7.2021, 14:53
www.samorin.sk

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 15. júla rozhodovalo o viacerých dôležitých otázkach.

Jedným z nich bolo zvýšenie základného imania mestského podniku MPBH Šamorín, s.r.o. Je to odôvodnené zachovaním konkurencieschopnosti spoločnosti a plánovanými prácami a projektmi súvisiacimi s prechodom na alternatívne zdroje energie a výmenou tepelných potrubí. Zvýšenie základného imania o 672 806,08 eura umožní spoločnosti vyrovnať si aj finančné vyúčtovanie s mestom.

V tejto súvislosti mestské zastupiteľstvo prijalo návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021, do ktorého sa má zvýšenie základného imania spoločnosti premietnuť.

Ďalším bodom programu bola informácia o zámere vedenia Trnavského samosprávneho kraja a ministerstva školstva na zriadenie spojenej základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Vedenie župy a ministerstvo školstva navrhujú v záujme zvýšenia kapacity základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským zriadenie takejto vzdelávacej inštitúcie v budove gymnázií so sídlom Slnečná 2. Škola by zahájila svoju činnosť už v školskom roku 2021/2022 s prvým a piatym ročníkom. Zástupca primátora Gábor Veres, predseda výboru mestského zastupiteľstva pre školstvo uviedol: s prihliadnutím na všetky okolnosti sa výbor dostal k záveru, že na jednej strane nie je dostatok času na založenie novej školy, pretože to môže trvať až rok a pol. Na druhej strane by sa otvorením dvoch nových tried kapacita budovy úplne vyčerpala, takže v nasledujúcich rokoch by sa opäť musela riešiť nedostatočná kapacita. Na základe týchto faktov miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie zámer župy a ministerstva, zároveň neschválilo zriadenie novej základnej školy.

Primátor Csaba Orosz v tejto súvislosti vyjadril názor, že školská dochádzka detí žijúcich v Šamoríne je plne zabezpečená. Deklarujúc spoluprácu so župou mestské zastupiteľstvo dospelo k záveru, že najvhodnejším riešením je návrh obce Macov prijatý v roku 2019, podľa ktorého by mala byť základná škola s vyučovacím jazykom slovenským pre deti z okolitých obcí zriadená práve v Macove. Ďalšou alternatívou je využitie prázdnych priestorov v budove Hotelovej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne, na Vinohradskej ulici. V takomto prípade vedenie nášho mesta nevylučuje možnosť spolupráce za určitých podmienok, ktoré sa týkajú hlavne financovania školy. Mestské zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie v súvislosti s vyššie uvedenými návrhmi.

Včerajšieho zasadnutia sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 16. septembra 2021.

Copyright © 2024 Šamorínčan