piatok, 23. feb. 2024
Mesto získalo finančný príspevok na bežeckú dráhu s tartanovým povrchom

Mesto získalo finančný príspevok na bežeckú dráhu s tartanovým povrchom

20.6.2022, 07:38
www.samorin.sk
ilustr. obrázok

Šamorín získal z Fondu na podporu športu nenávratný finančný príspevok vo výške 75 tisíc eur na projekt Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína. 

Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové využitie pre obyvateľov mesta Šamorín. V súčasnosti je športová plocha využívaná na výučbu telesnej výchovy a je vo veľmi zlom technickom stave. Asfaltový povrch je natoľko rozpraskaný, že je skoro nebezpečné.

Novo navrhované ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity, rieši viacúčelovú bežeckú dráhu s povrchom tartanu. Momentálne Fond na podporu športu pripravuje dotačné zmluvy na podpis. Akonáhle bude zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená, mesto začne realizovať projekt.

Copyright © 2024 Šamorínčan