piatok, 24. máj. 2024
Mesto žiada poskytovateľov ubytovania o nahlásenie počtu ubytovaných vojnových utečencov

Mesto žiada poskytovateľov ubytovania o nahlásenie počtu ubytovaných vojnových utečencov

10.3.2022, 09:43
www.samorin.sk

Vzhľadom na úlohy súvisiace s ubytovávaním a evidovaním vojnových utečencov, samospráva Mesta Šamorín v súlade s pokynmi nadriadených orgánov žiada poskytovateľov ubytovania o nahlásenie počtu ubytovaných vojnových utečencov na telefónnom čísle 031-59 00 429 alebo na e-mailovej adrese info [at] samorin.sk. Žiadame zvlášť nahlásiť počet dospelých a počet detí.

Ďakujeme za pochopenie.

Copyright © 2024 Šamorínčan