pondelok, 20. máj. 2024
Koronavírus: Mesto zatvorilo všetky školy a škôlky

Koronavírus: Mesto zatvorilo všetky školy a škôlky

9.3.2020, 15:52
Slávka Gáborová

Dnes v popoludňajších hodinách zasadal krízový štáb mesta Šamorín, ktorý do odvolania prijal nasledovné opatrenia:

– od stredy, čiže 11. marca 2020 budú všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, ako aj základná umelecká škola a Centrum voľného času Kukkónia zatvorené


– všetky podujatia Mestského kultúrneho strediska sú zrušené,
– víkendové športové zápasy budú odohraté bez divákov.

V súvislosti so zatvorením výchovno-vzdelávacích inštitúcií sa krízový štáb rozhodol pre vyššie uvedený termín z toho dôvodu, aby riaditelia inštitúcií mali dostatok času na informovanie rodičov a aby sa rodičia mohli pripraviť na túto situáciu.
Vedenie mesta žiada obyvateľov, aby sa nezúčastnili masových podujatí.

Zatvorené sú aj stredné školy

Trnavský samosprávny kraj ich uzatvoril od zajtrajšieho utorka do piatka, 13. marca. V Šamoríne sa to týka:

  • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
  • Gymnázium Imre Madácha s VJM
  • Súkromná Hotelová Akadémia A SSOŠ SD JEDNOTA – táto škola nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, bude sa však jeho odporúčaniami riadiť.

Ďalšie Opatrenia v Šamoríne:

Pre výskyt koronavírusu na Slovensku primátor mesta nariadil všetkým klubom dôchodcov prerušiť svoju činnosť, v meste sa nebudú konať nijaké stretnutia seniorov. Nariadenie platí do odvolania. Kronavírus totiž ohrozuje najmä staršiu generáciu a ľudí s oslabenou imunitou. Z toho dôvodu sú v Domove seniorov Ambrózia od 6. marca obmedzené návštevy.

Vedenie mesta tiež žiada obyvateľov, aby obmedzili návštevu mestského úradu a iných inštitúcií, a osobne ich navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Treba uprednostniť telefonické a elektronické vybavovanie agendy. Pri návšteve úradov a iných inštitúcií použite rozmiestnené dezinfekčné prostriedky.

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan