utorok, 16. apr. 2024
IMG_1034-e1498141346286

Mesto čaká rozsiahla rekonštrukcia tepelných rozvodov

20.2.2020, 14:40
Slávka Gáborová
ilustračné

Mesto Šamorín vydalo verejnou vyhláškou rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom “Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne”. Práce sa dotknú ulíc Dunajská, Školská, Hlavná, Kláštorná a Záhradnícka. 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podal vlani vo februári Mestský podnik bytového hospodárstva Šamorín. 

Kotolňa K4 slúži ako zdroj tepla a teplej vody pre obytné budovy a materskú školu. Podľa zverejneného Rozhodnutia rekonštrukcia je potrebná vzhľadom na technický stav teplovodných potrubí. 

Nové teplovody budú obsahovať signalizačné vodiče a tým budú pripravené na pripojenie monitorovacího systému na odhaľovanie prípadných porúch.

"Trasa nových úsekov bola navrhnutá s ohľadom na zníženie nárokov na búranie spevnených plôch a zachovanie stromov vysadených v trase jestvujúcich kanálov. I napriek tomu bude nutné niektoré stromy odstrániť," píše sa v rozhodnutí.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan