piatok, 24. máj. 2024
hranie

Materské školy môžu požiadať o financie na rozvoj v projekte „Múdre hranie“

19.1.2021, 09:00
Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie“.

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným materským školám (aj špeciálnym), vrátane organizačnej zložky materská škola na základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole. Financie sa dajú použiť na nákup detských kníh a didaktických pomôcok uvedených vo výzve a zozname pomôcok. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Materská škola môže získať max. 500 Eur (ak má menej ako 50 detí), max. 1000 Eur (ak má 50 a viac detí).

Materské školy podávajú žiadosti len elektronicky cez formulár, ktorý je prístupný na minedu.sk v termíne do 1. 2. 2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve „Múdre hranie“. Materská škola sa prihlasuje prostredníctvom svojho EDUID, jeho zadaním sa z RISu automaticky doplnia údaje o materskej škole a jej zriaďovateľovi. Na pomoc pri vypisovaní žiadosti zverejňuje ministerstvo výzvu, vzor vyplnenej prihlášky, zoznam pomôcok, ktoré sú oprávneným výdavkom, najčastejšie kladené otázky a pripravujeme aj zoznam odporúčanej detskej literatúry.

V prípade, že má materská škola technické problémy pri zasielaní žiadosti o projekt, môže napísať alebo zavolať na call centrum ministerstva, kde jej vedia zistiť, či žiadosť bola správne odoslaná. Prosíme však tých, ktorí dostali poďakovanie, aby si to neoverovali cez call centrum, lebo by ho úplne zahltili.

Call centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk [at] iedu.sk.

Viac info na  a tlačivá na podávanie žiadostí na stránke ministerstva - tu.

Copyright © 2024 Šamorínčan