štvrtok, 25. júl. 2024
Máte poškodený kontajner na odpad? Mesto vám ho vymení

Máte poškodený kontajner na odpad? Mesto vám ho vymení

6.5.2020, 13:47
Peter Gábor

Náš čitateľ nám poslal staršiu fotku kontajneru na plastový odpad s poškodeným vrchom. Ako v takomto prípade postupovať, koľko nádob má mať bytový dom, aká je frekvencia vývozu odpadu sme sa pýtali za vás.

koše2

V prípade poškodenej zbernej nádoby je potrebné aby správca budovy alebo domový dôverník zavolal alebo napísal krátky mail na naše oddelenie (referát ŽP) a nádobu vymeníme. Ak je prázdna tak ešte v ten deň, ak je v tom odpad, tak v deň vývozu vieme vymeniť poškodenú nádobu. Nádoby pri bytových domoch s objemom 1100 l sú majetkom zberovej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., cenu majú cca. od 250 € do 300 € v závislosti od typu nádoby.

Počet košov pri bytových domoch závisí od počtu bytových jednotiek. Na 20 bytových jednotiek pripadá 1 nádoba s objemom 1100 l na zber komunálneho odpadu s frekvenciou odvozu 2x za týždeň.

Pri bytových domoch sú štandardne zbierané všetky komodity triedeného odpadu: papier, plasty, sklo, kovové obaly, aj tetrapakové obaly. (Plasty, kovové obaly-plechovky, tetrapakové obaly-nápojové kartóny sa dávajú do spoločnej nádoby žltej farby.) Prípadne niektoré nádoby na triedený zber vieme doplniť podľa potreby. Občan platí len za odvoz komunálneho odpadu. Triedený zber je zadarmo, nakoľko to financujú od roku 2016 tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Momentálna situácia prinášala to, že viac ľudí je doma, a tým pádom sa produkuje viac odpadu. Zberová spoločnosť po dohode s mestom a OZV má svoj harmonogram zberu odpadu, teda aj zber triedeného odpadu prebieha podľa toho a je nastavený na aktuálny rok. Plasty a papier by sa mali odvážať raz za týždeň, žiaľ občas sa stáva, že pracovníci zberovej spoločnosti vynechajú resp. zabudnú niektoré nádoby vyprázdniť. To tiež je potrebné hlásiť na náš úrad, ak je možné ešte v ten deň, vtedy ešte vieme poslať naspäť zberové vozidlo.

Odpovede poskytol Ing. Arnold Kocsis – vedúci referátu ŽP.

Copyright © 2024 Šamorínčan