nedeľa, 21. júl. 2024
44944683_688594728193323_7726305767870955520_o

Martin Polovka - Verím, že mesto posunieme k lepšiemu

2.11.2018, 17:02
Politická reklama, Martin Polovka

Žijem už dlhšiu dobu s rodinkou v mestečku Šamorín, kde sa narodila moja manželka. Nie je mi jedno ako to okolo mňa vyzerá, ani to, ako a na čo sa využívajú naše dane a kde budú vyrastať naše deti. Aj preto som sa rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva v Šamoríne vo voľbách 10.11.2018 ako nezávislý poslanec Martin Polovka za volebný obvod č. 1 (Gazdovský rad), s číslom 5.

44959242_688594674859995_6352861271984963584_o

Aby neexistovalo delenie podľa národnosti, na domácich / prisťahovalcov (lebo všetci platia dane a majú právo žiť, kde sa im páči), aby sa veci robili s rozumom a transparentne - pre ľudí.

Ako dlhoročný zástupca vlastníkov bytov v našom dome som už (hádam) dokázal, že viem robiť pre ľudí otvorene, poctivo a kompetentne.

Verím, že spolu dokážeme posunúť naše mesto k lepšiemu.

 A program?

Treba uznať že v uplynulom období samospráva urobila veľa najmä pre rozvoj zelene, a športovísk, veľa vecí sa podarilo zlepšiť.

Je toho ale tiež veľa, čo sa dá nastaviť alebo urobiť inak. Mnohé body, ktoré uvádzam nižšie, sa navzájom dopĺňajú, prelínajú alebo priamo na seba nadväzujú. Spoločným motívom môjho programu je však otvorenosť, transparentnosť, odbornosť a férovosť:

 1, Parkovanie - niektorí z vás vedia že som sa od samého začiatku snažil o lepšie nastavenie systému spoplatneného parkovania. Myslím že systém potrebuje komplexné prehodnotenie a stransparentnenie. Vrátane počtu a rozmiestnenia parkovacích automatov, počtu parkovacích oblastí, prístupu k podnikateľom a živnostníkom, vytvárajúcim v Šamoríne pracovné miesta. Je potrebné zaoberať sa transparentnosťou v oblasti príjmov z plateného parkovania a spôsobe využitia takto získaných prostriedkov.

2, Lekárska pohotovosť - niektorí z vás vedia, že som v r. 2016 inicioval petíciu za zachovanie lekárskej pohotovosti v Šamoríne. Podporilo ju takmer 1000 obyvateľov Šamorína ablízkeho okolia.

IMG_3680

Pohotovosť sa aj vďaka tejto akcii podarilo zachrániť na takmer rok a pol. A našla si svojich klientov a opodstatnenosť. Od 1.7.2018 Ministerstvo zdravotníctva administratívne pohotovosť zavrelo. Domnievam sa, že Šamorín aj okolité obce pohotovosť potrebuje. Preto sa zasadím za jej opätovné sprevádzkovanie. Možnosti na to sú, aj v rámci nového nastavenia systému.

3, Obzvlášť s malým dieťaťom si uvedomíte ako veľmi potrebujú v Šamoríne detské ihriská revitalizáciu a pravidelnú údržbu. Ideálne je však vybudovať 1-2 úplne nové, moderné, oplotené a pravidelne monitorované detské ihriská.

0
Nedávno som mal možnosť vidieť také v Budapešti, ale aj v Pontoisse vo Francúzsku. Je Šamorín vari horší? Ak by k tomu pribudlo aj ihrisko od Lidl, určite sa nestratí, keďže detí v Šamoríne pribúda. Masívna podpora zapájania sa do súťaží a výziev na zlepšenie vybavenia pre deti bude pre mňa samozrejmosťou.

4, Chodníky, lavičky, cesty - to sú veci ktoré sú v Šamoríne v dezolátnom stave. Zasadím sa za systémový plán obnovy miestnych komunikácií a infraštruktúry tak, aby bolo jasné, ktorá komunikácia, kedy a za koľko bude opravená.

0

V rámci filozofie otvorenosti a transparentnosti, ktorú chcem presadzovať, všetky investície hradené z mestského rozpočtu budú dostatočne a včas zverejnené, tak aby sa k nim mohli vyjadriť všetci, posúdené odborne a následne rozpracované do podoby zámerov, projektov a realizácie.

Práce budú plánované tak, aby sa nestalo že bude naraz uzavretých prípadne rozkopaných niekoľko úsekov, pričom bude jasne uvedené, kto, s akým rozpočtom, aké práce a od kedy - dokedy realizuje.  Spracuje sa a zverejní strednodobá a dlhodobá vízia rozvoja mesta a strategický plán investičných aktivít. Tak, aby sa (okrem havárií) neriešili veci narýchlo, ale aby sa plánovali a dôsledne zvažovali.

 5, Participatívny rozpočet - zasadím sa za to, aby sa každý rok realizovala jedna investícia podľa výberu občanov formou participatívneho rozpočtu. Mnohé mestá sa takto spolu so svojimi obyvateľmi spolu podieľajú na obnove infraštruktúry (lavičky, parky, pešia zóna, detské ihriská). Je to ďalší významný prvok otvorenej a transparentnej samosprávy akú si Šamorín zaslúži.

 6, Školy a školské zariadenia - Šamorín potrebuje nastavenie jasných, transparentných a kontrolovateľných kritérií pre prijímanie detí do škôlok a škôl v meste. Mnohé pravidlá a postupy sú dané zákonmi a vyhláškami, avšak cítim aj v tejto oblasti značné rezervy v informovanosti, transparentnosti a férovom prístupe.

7, Pravidelné stretnutia a komunikácia s občanmi mesta by mali byť logickou súčasťou práce pre ľudí. Domnievam sa, že pracovať treba štyri roky a nie len pol roka pred voľbami. Ideálne je plánovať s presahom, aspoň na šesť rokov, komunikovať s ľuďmi.

Súčasťou komunikácie s obyvateľmi sú aj online prenosy zo zasadnutí zastupiteľstva, komisií mestského úradu ale tiež pravidelné – aspoň 2x do roka – stretnutia s občanmi mesta. Verejná diskusia je tiež dobrým nástrojom pre prezentáciu zámerov a plánovaných investícií.

Samozrejmou musí byť „čierna skrinka“ na otázky pre primátora a poslancov. Je potrebné komplexne prehodnotiť komunikčné nástroje mesta – webová, facebooková prezentácia, mestské noviny. Chýbajú propagačné materiály pre návštevníkov mesta.

V tejto oblasti sa dá inšpirovať samosprávami, ktoré sú v rebríčkoch otvorenosti samospráv dlhodobo v popredí.

Na tejto malej ploche som sa pokúsil priblížiť aspoň tie najzásadnejšie oblasti, ktorým sa chcem (verím, že nie sám) venovať. Viac informácií k jednotlivým témam ale aj k mojim životným postojom nájdete na mojom facebookovom profile Martin Polovka alebo na facebookovej stránke, ktorú spravujem ako kandidát na poslanca (nezávislý) MPOL.

Som pevne presvedčený, že nikto nemá právo sa sťažovať, pokiaľ sa sám nepokúsi veci zmeniť k lepšiemu.

Nie proti niekomu, ale za naše mesto...aby sa nám tu všetkým spolu lepšie žilo.

S týmvto odhodlaním sa uchádzam o Vašu dôveru.

44944683_688594728193323_7726305767870955520_o

Copyright © 2024 Šamorínčan