utorok, 16. apr. 2024
atleticky-nabor-članok

Mám doma športovca alebo budúceho vedca ?

5.10.2020, 13:57
Oznam

Toto je otázka, ktorú si kladie mnoho rodičov. Rezort x-bionic® sphere v našom meste netreba nijak bližšie predstavovať. No možno nie všetci vedia, že x-bionic® sphere môže oficiálne používať označenie Olympijského tréningového centra. Za tento titul vďačí vybavenosti všetkých športovísk, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie medzinárodné štandardy, a preto je rezort x-bionic® sphere vhodný na organizáciu tréningových kempov, ako aj organizáciu športových podujatí vodných športov, atletiky či gymnastiky.

Všetky tieto fakty viedli športových nadšencov založiť v rezorte športové kluby, ktoré by viedli deti a mládež cestou zdravého pohybu. Kluby sú tvorené takmer tisíckou registrovaných športovcov, pre ktorých je šport a jeho hodnoty neoddeliteľnou súčasťou života. Po prvých rokoch fungovania majú za sebou desiatky výjazdov ročne, na ktorých sa im podarilo získať stovky majstrovských titulov a prekonať takmer sto slovenských rekordov.

XBS swimming - Skúsení tréneri vedú deti k nácviku správnej techniky a komplexnému pohybovému rozvoju detí v plaveckom výcviku. Následne môžu deti rozvíjať svoj talent v športovom plávaní a nasledovať našich úspešných reprezentantov SR.

XBS water polo - Skúsení tréneri deti a teenagerov naučia, že ak chcú niečo dosiahnuť, tak len poctivým prístupom, disciplínou a odhodlaním, nech už sa jedná o čokoľvek.

XBS gymnastics - Pohybový program športového klubu je vytvorený pre všetky vekové kategórie s prihliadnutím na motorický vývoj detí.

Najnovším prírastkom v rodine športových klubov v x-bionic® sphere , je XBS athletics. Filozofia tohto klubu vychádza z vôle sprostredkovať radosť z pohybu, naučiť deti správnym základom športových hier a atletických disciplín v priestoroch olympijského tréningového centra.

Všeobecná atletická prípravka pre deti v školskom veku má za cieľ rozvoj najmä koordinačných a základných pohybových schopností detí a v druhom kroku nácvik a zdokonaľovanie techniky všetkých atletických disciplín. Špecializácia v rámci atletických disciplín v atletike prichádza vo všeobecnosti neskôr ako v iných športoch, aj z tohto dôvodu v klube kladú dôraz na všestrannosť pohybových aktivít, správnosť prevedenia jednotlivých cvikov a najmä fakt, aby sa deti pohybom a hrami zabávali. Všetky aktivity klubu sú pod dohľadom profesionálneho trénera Martina Bielopotockého, ktorý nám poskytol rozhovor:

  • XBS athletics je najmladší z klubov v rezorte, kedy vznikol a ako vyzerá vývoj klubu ?

Klub formálne vznikol začiatkom roka 2020. Presne v dobe kedy nás zastihla korona a tak sa všetko zastavilo, ešte skôr ako mohlo začať. Náborové akcie sa bohužiaľ museli zrušiť aj v septembri, opäť, kvôli korone. Preto sme nútení začať skromnejšie a v menších počtoch. Aktuálne stále prebiehajú otvorené tréningy pre detí vekových skupín 6-9 a 10 – 14 rokov. Pracujeme aj na vytvorení dospeláckej skupinky, už výkonnostných atlétov, ktorá by mohla klub reprezentovať na národných podujatiach možno už najbližšiu letnú sezónu. Myslím si, že také podmienky a zázemie ako má náš klub sú bezkonkurenčné a naše zanietenie a lásku k atletike chceme odovzdať mládeži na tomto peknom športovisku.

  • Aké ciele či vízie máte do budúcna?

Naším cieľom je momentálne vytvoriť zdravo fungujúci klub so širokou členskou základňou, čo je v týchto časom neľahká úloha. Dôraz kladieme na všestranné pohybové aktivity detí, rozvoj koordinačných schopností, rýchlosti či bleskové reakcie. Nejedná sa o vrcholové tréningy, skôr o zdravý pohyb a rozvoj motorických schopností detí hravou formou. Neskôr sa budeme snažiť vychovať úspešných atlétov. Mojim osobným cieľom je predať mládeži čo najviac skúsenosti, ktoré som nadobudol počas súťaženia, nielen v atletike ale aj počas mojej trénerskej praxe.

  • Má korona kríza vplyv na tréningy?

Ako som už spomínal, korona nás veľmi ovplyvnila. Hlavne v tom zmysle, že nám nebolo umožnené spraviť nábor a tak, ako sme chceli. Momentálne však športové tréningy obmedzené nie sú a na druhej strane naše tréningy sú na vonkajšom športovisku. Deti sa pohybujú na čerstvom vzduchu a kladieme dôraz na správne na hygienické zásady aby sme chránili deti aj rodičov. Šport a beh bol súčasťou takmer každej rodiny počas pandémie na jar, prečo nie teraz?

  • Kto všetko sa môže stať členom atletického klubu a čo preto musí spraviť?

Členom klubu sa môže stať dieťa vo veku od 6 rokov, ktoré má chuť športovať. Našim cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti detí. Dôležitým faktorom pre nás je, aby sa deti hýbali a odovzdali sme im správne športové návyky a aby sa na každom tréningu zabavili.

Informácie a registráciu do klubu rodičia nájdu cez naše webové stránky (www.xbsathletics.sk) a vlastne stačí sa dôjsť pozrieť na tréning

  • Dajú sa tréningy skĺbiť so školskými povinnosťami či inými aktivitami ?

Určite áno. Tréningy sú v poobedných hodinách, a iba 2 krát v týždni. Čo lepšie môžu deti robiť popri škole, ako práve športovať?

  • Aktuálne prebiehajú nábory, viete nám k nim niečo viac povedať ?

Áno je to tak. Aktuálne prebiehajú otvorené tréningy, ktoré môže prísť vyskúšať, každé dieťa, ktoré spĺňa vekové kritéria. Keď sa vytvoria skupiny podľa vekového zaradenia, potom začne koncepčná práca a metodický tréningový proces.

Prihláste svoje deti do atletického klubu XBS athletics a doprajte im tak športové vyžitie a rozvoj pohybového aparátu hravou formou.

Viac informácií získate na stránke: www.xbsathletics.sk

Copyright © 2024 Šamorínčan