štvrtok, 25. júl. 2024
Literárna beseda o umení prekladu

Literárna beseda o umení prekladu

21.10.2021, 15:30
www.samorin.sk

V Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho sa uskutoční v piatok, 22. októbra beseda o umení prekladu literárnych diel, v rámci ktorej si názory vymenia literárna prekladateľka Erika Vályi Horváth, literárna historička Anikó Dusík, redaktorka Barbara Noszek a vedúca vydavateľstva Lilla Bolemant. Beseda sa uskutoční v maďarskom jazyku, začiatok o 17.00.

Srdečne Vás očakávame!

preklad

Copyright © 2024 Šamorínčan