streda, 28. feb. 2024
Koronavírus: Zasadal krízový štáb mesta

Koronavírus: Zasadal krízový štáb mesta

13.3.2020, 13:42
red, Mesto Šamorín

Dnes predpoludním pod vedením primátora Csabu Orosz opäť zasadal krízový štáb nášho mesta, ktorý sa uzniesol na prijatí týchto opatrení:

  • podateľňa Mestského úradu v Šamoríne bude vybavovať stránky od pondelka, 16. marca 2020 v obmedzenom režime, a to v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.
  • počas vybavovania stránky treba dodržať diskrétny odstup, v podateľni sa môže naraz zdržiavať len jeden klient, osobný kontakt s pracovníkmi ostatných oddelení Mestského úradu v Šamoríne bude obmedzený a umožnený len po dohode s konkrétnym pracovníkom úradu, v telefonicky vopred dohodnutom termíne,
  • matričný úrad bude vybavovať len stránky súvisiace s úmrtím,
  • športové centrum Samaria bude od pondelka, 16. marca 2020 až do odvolania zatvorené,
  • mestská spoločnosť MPBH Šamorín, s.r.o. obmedzí osobný kontakt s klientmi, doklady na vybavenie môžete odovzdať do schránky pred budovou,
  • stravné lístkov pre seniorov od pondelka, 16. marca 2020 sa budú vydávať v pondelok a stredu, v čase od 8.00 do 11.00 hod.; žiadame dotknuté osoby, aby podľa možnosti sa nepohybovali na verejných priestranstvách, ale požiadali svojich mladších rodinných príslušníkov o prevzatie stravných poukážok,
  • zariadenia a prevádzky poskytujúce služby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz Ústredného krízového štábu SR, s výnimkou reštauračných zariadení, môžu mať otvorené max. do 22.00 hod.,

Zároveň žiadame rodičov, aby svojim deťom zabránili vytvárať väčšie skupinky na verejných priestranstvách – najmä na detských a športových ihriskách a v parkoch.

Krízový štáb mesta Šamorín sa uzniesol na prijatí týchto opatrení v súlade s nariadeniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR.

Na mesto sme sa obrátili s doplňujúcimi otázkami, keď obdržíme odpoveď zverejníme ich.

Copyright © 2024 Šamorínčan