piatok, 1. mar. 2024
Koronavírus: Mesto udrží prevádzku základných služieb

Koronavírus: Mesto udrží prevádzku základných služieb

31.3.2020, 08:05
Slávka Gáborová
  • Pozastaví Šamorín v čase pandémie koronavírusu platené parkovanie?
  • Samosprávy očakávajú výrazný prepad príjmov. Zastaví Šamorín investičné akcie a zníži platy svojim zamestnancom?

Viac sa dozviete v rozhovore s primátorom mesta Csabom Oroszom.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a zmiernenie ich následkov niektoré mestá ako napr. Trenčín, dočasne pozastavili systém plateného parkovania. Zvažuje takýto krok aj naše mesto?

Momentálne o prerušení plateného parkovania neuvažujeme z nasledovných dôvodov: Toho času ročné parkovacie karty túto v značnej miere predané. Okrem toho prevádzky v spoplatnenej zóne sú zavreté, parkovacie miesta sú minimálne využívané. Na parkovacích plochách mimo spoplatnenej zóny je taktiež dostatok voľných miest.

Magistrát Bratislavy umožnil občanom, vzhľadom na výpadok príjmov, rozložiť platby miestnych daní na tri splátky. Aký postup zvolí Šamorín?

Momentálne nemáme presné informácie, ako bude schopný štát udržať verejné financie, aký bude výpadok na strane podielových daní. Preto platenie daní a poplatkov je pre mesto nevyhnutné. Toho času dane a poplatky sa hradia dvomi splátkami. Zákony platné na území SR dajú možnosť občanom požiadať o splátkový kalendár.

Pristúpim mesto vzhľadom na očakávané výpadky príjmov k zníženiu miezd svojich zamestnancov?

K znižovaniu miezd sme zatiaľ nepristúpili, no čakáme na usmernenie príslušných orgánov štátnej správy (ministerstvo školstva, ministerstvo financií a  ďalšie nadradené orgány). Dnešnú krízu, ktorú prežíva celá krajina, bude prenasledovať aj kríza hospodárska, ktorá reálne môže ovplyvniť rozpočet mesta a následne aj platy zamestnancov. Na akej úrovni, zatiaľ málokto vie.

Zastaví mesto vzhľadom na očakávanú ekonomickú krízu investičné projekty?

Na výpadok príjmov aj my budeme musieť reagovať, predovšetkým zmenou, ba viacerými zmenami rozpočtu mesta, hradením iba nevyhnutných služieb, prehodnotením, resp. presunutím ešte nezačatých investičných projektov atď.  O týchto veciach samozrejme bude rozhodovať MsZ v Šamoríne.  Určite nás čakajú neľahké rozhodnutia, no naďalej chceme udržať základné služby na zabezpečenie čistoty, poriadku a bezpečnosti obyvateľov.

Copyright © 2024 Šamorínčan