piatok, 19. apr. 2024
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia

Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia

25.8.2021, 12:22
Horses Heal o.z.
Horses Heal o.z.

Väčšina detí od útleho veku miluje zvieratá. Pomáhajú nám učiť sa starostlivosti, láskavému zaobchádzaniu či trpezlivosti. Deti s pomocou zvierat dokážu vyjadriť svoje pocity, myšlienky a učia sa precvičovať si rôzne činnosti. Zvieratá jednoducho dopĺňajú detský svet a ako spoločníci podporujú naše telesné aj duševné zdravie i zdravý sociálny vývin.

Príroda a zvieratá sú neoddeliteľnou súčasťou ľudského prostredia. So zvieratami si vytvárame vzťahovú väzbu i opatrujúce vzťahy, a dokážeme sa na seba navzájom naladiť. Do našich životov prinášajú mnohé výhody. Kontakt so zvieratami i rozvíjanie vzájomného vzťahu v detskom veku podporuje učenie aj objavovanie. Pre deti sú zvieratá často partnermi - tešia sa s nimi, hrajú, maznajú, aj sa na ne hnevajú.  

Blízky vzťah so zvieraťom podporuje aj naše približovacie správanie a dôveru k druhým, čo môže byť prospešné pre vytváranie vzťahov s inými ľuďmi. Vzájomný kontakt napomáha sociálnej interakcii, empatickým schopnostiam, zlepšuje náladu a pomáha zvládať bolesť i stres. Spätosť s priateľským zvieraťom v nás navodzuje pozitívne psychologické účinky, za ktoré je zodpovedné uvoľnenie hormónu oxytocín. So zvieratami si môžeme vytvárať väzby podobne ako s ľuďmi, pričom zvieratá nie sú len pasívnymi prijímateľmi. Ak sú na to geneticky vybavené, reagujú ako sociálni partneri. 

Do prirodzeného sveta dieťaťa patria aj kone. Aktivity s týmito majestátnymi zvieratami ponúkajú príležitosť na podporu sebauvedomenia, rozvoj sebalásky či osobnostného rastu. Kone reflektujú naše emócie a napomáhajú nám pri budovaní sebadôvery a sebaúcty, podporujú sociálne a komunikačné zručnosti, vytváranie dôvery vo vzťahu, prispievajú ku kontrole impulzov a stanoveniu si hraníc. Nevhodné vzorce správania sú v kontakte s koňmi ľahko rozpoznateľné. Kone okamžite poukážu na nejednotnosť v tom, čo cítime, čo si myslíme, čo povieme, aj ako sa správame. „Reagujú na naše neverbálne signály. Môžeme navonok tvrdiť, že sme v poriadku, ale ak sa vo svojom vnútri cítime zranení, izolovaní alebo zúfalí, v interakcii s koňom to jednoducho vypláva na povrch o niečo jasnejšie“, ozrejmuje Jana Janičová, psychologička zo združenia Horses Heal, v ktorom organizujú zážitkové aktivity v asistencii s koňmi na podporu duševného zdravia. U detí, ktoré mali blízky kontakt so zvieratami, sa zistilo, že mali lepšie celkové zdravie, vyššiu toleranciu, boli fyzicky aktívnejšie, menej náladové a mali menej problémov so správaním aj učením. Naopak, u detí vyrastajúcich bez pravidelného kontaktu s prírodou a zvieratami, bola preukázaná vyššia úroveň deprivácie. „Deti, ktoré sa vyhýbajú fyzickej a emocionálnej blízkosti, často koňa prijímajú ľahšie“, dodáva Janičová.  Aktivity v asistencii s koňmi sú prospešné aj pre ľudí trpiacich úzkosťou, po prekonaní traumatického zážitku, podporujú učenie a zdravý sociálno-emocionálny vývoj. 

Sériu bezplatných workshopov na podporu duševného zdravia detí sme zrealizovali vďaka podpore našich partnerov. Viac informácií na www.horsesheal.sk.  

Príroda a zvieratá sú pre dieťa cenným zdrojom učenia...

Výhody blízkych kontaktov so zvieratami v útlom veku: 
      • deti trávia viac času vonku – prechádzkami, kŕmením, pohybom či výletmi. 
      • zvieratá poskytujú veľa lekcií o živote – o jeho kráse, radostiach aj úskaliach (reprodukcia, narodenie, choroby, úmrtia).
   • príroda a zvieratá sú cenným zdrojom podpory učenia. Nabádajú učiť sa zodpovednosti, komunikácii, empatii, starostlivosti, trpezlivosti, sebaovládaniu, láskavosti či bezpodmienečnej láske.
      • v rámci súrodeneckých vzťahov podporujú upevňovať puto medzi súrodencami, vytvárajú priestor pre spoločné trávenie času a často prinášajú vzácne spomienky na celý život. 
      • zvieratá ako spoločníci znižujú pocity osamelosti a vďaka bystrým zmyslom umožňujú pocit bezpečnosti.
      • podporujú porozumenie a neverbálnu komunikáciu. 
     • zvieratá majú terapeutické účinky, pomáhajú znižovať úzkosť a stres, dokážu byť zdrojom úsmevu, smiechu, často rozžiaria detské tváre. 

www.horsesheal.sk
FB:Horseshealequitherapy
 

Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Kontakt s koňmi na podporu duševného zdravia
Copyright © 2024 Šamorínčan