štvrtok, 20. jún. 2024
Knižné novinky v mestskej knižnici

Knižné novinky v mestskej knižnici

20.7.2021, 13:19
Mestská knižnica

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho bola úspešná v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu. Získala podporu z verejných zdrojov vo výške 1 700€. Z prvej časti nákupu vám ponúka tieto knižné novinky.

 

Knižné novinky v mestskej knižnici
Knižné novinky v mestskej knižnici
Knižné novinky v mestskej knižnici
Copyright © 2024 Šamorínčan