piatok, 24. máj. 2024
20210226_115159

Keď škola škole pomáha...

17.3.2021, 06:30
Klára Green

Pitná voda. Najzákladnejšia potreba pre život. V našich končinách bežná vec, tak samozrejmá, že sa nad ňou nezamýšľame a častokrát ňou plytveme. V niektorých iných častiach sveta je však vzácnosťou a cenným darom. Takou krajinou je aj ďaleká Keňa vo východnej časti afrického kontinentu. Vzdialená síce tisíckami kilometrov, ale nie srdcom.

Ešte koncom júna minulého roku sa uskutočnila zbierka peňazí na pomoc Základnej škole v Keni. Učitelia a ostatní zamestnanci s dobrým srdcom zo Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne sa podieľali na tejto pomoci, kedy sa dohromady vyzbieralo 354eur. Tento šľachetný čin je o to chvályhodnejší, že sa uskutočnil v ťažkých časoch svetovej epidémie s jej známymi, ničivými dôsledkami.

Základná škola Highrise v Ukunde na pobreží Indického oceána má 145 žiakov a 12 učiteľov. Zápasí s mnohými problémami a jeden z nich bol pravidelné obstarávanie pitnej vody. Tento problém je však už minulosťou, aj vďaka finančnej pomoci zo Slovenska. Práce na vybudovaní vodného zdroja sa síce kvôli pandémii omeškali, ale stihlo sa všetko dokončiť. Siedmeho januára 2021, po vynútenej 10-mesačnej pandemickej prestávke, škola Highrise opäť otvorila školskú bránu pre svojich žiačikov i veľkých žiakov.  Tentoraz ich privítala vzácnym darom - pitnou vodou. Nedávno som mala možnosť osobne navštíviť túto školu, stretnúť sa a porozprávať so žiakmi v ich triedach. Stále sa usmievajúci pán riaditeľ Bonface Siro a jeho zástupkyňa Lucy ma privítali v kancelárii - ako inak - s pohárom čerstvej vody. Obaja sa tešia, že aj napriek zhoršenej ekonomickej situácii sa podarila táto dobrá vec a aj prostredníctvom tohto článku vyjadrujú nesmiernu vďaku ľuďom s dobrým srdcom.

Pri podávaní pohára, naplneného až po okraj čerstvou vodou, som sa neubránila úsmevu a krásnemu pocitu spolupatričnosti, vďaky a ľudskosti, keď naozaj nezáleží, odkiaľ pochádzame, kde žijeme a čím sme, ale záleží na tom, akými ľuďmi v skutočnosti sme...

Mgr Klára Green, učiteľka, ZŠ M.Bela, Šamorín

 

Copyright © 2024 Šamorínčan