streda, 24. júl. 2024
IMG_E9200

Keď dotyk lieči

10.10.2018, 05:19
Szalayová Mirtill

Nádherné momenty, detský úsmev a úprimná radosť cez zážitky s koňmi. Harmóniu medzi koňom a človekom na vlastnej koži zažili účastníci série workshopov združenia Horses Heal. Cieľom stretnutí bolo umožniť rodinám s deťmi spoločne tráviť voľný čas v prírode, podporiť zážitkové učenie a zamerať sa na témy v oblasti komunikácie.

„Hravou formou sme sa cez zážitkovú skúsenosť v asistencii s koňmi pokúsili upriamiť pozornosť na zlepšenie komunikácie v medziľudských vzťahoch“, hovorí Jana Janičová, lektorka a zakladateľka Horses Heal. „Deti sa prostredníctvom hier učia starostlivosti aj trpezlivosti. Názorne si vyskúšajú, aké je dôležité získať si vo vzťahu dôveru, aké krehké je puto medzi zvieraťom a človekom a túto skúsenosť si následne prenášajú aj do bežného života v oblasti medziľudských vzťahov. Aktivitami sa snažíme zapojiť nielen deti, ale aj rodičov, pretože skutočne spoločne strávený a prežitý čas s deťmi je v dnešnej dobe vzácnosť, dodáva Janičová.

Významnou súčasťou aktivít je viesť pozitívny vzťah so zvieratami. „Veľmi sa nám páčila priateľská, uvoľnená atmosféra a individuálny prístup. Podarilo sa vzbudiť záujem detí o naučenie sa niečoho nového o aj o koňoch, starostlivosti a spolu s rodičmi sme ocenili najmä tematické prepojenie vedľajšej činnosti s hlavným bodom programu. Veľmi rýchlo sme sa všetci naladili na spoločnú vlnu, čo bolo skvelé“, hovorí mamička Katka, ktorá sa so 7- ročnou dcérkou Elou na workshope aktívne zúčastnila a dodáva: „Pozoruhodné bolo sledovať, ako deti prirodzene akceptovali autoritu školiteľa aj zvieraťa“.

IMG_E0402

Zvieratá pozitívne ovplyvňovali zdravie človeka po celé stáročia. Puto, vytvorené medzi človekom a koňom, podporuje spracovanie emócií a zážitkov a súčasne pomáha vytvárať intimitu, dôveru a partnerstvo. Workshopy Horses Heal slúžia aj na rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností detí. „Určite nám k tomu pomáha prirodzené a príjemné prostredie areálu Poľnohospodárskeho družstva v Hornom Bare, naši skvelí konskí učitelia a bezpečná atmosféra pre učenie, redukciu napätia, podporu všímavosti u detí ako i celkové zlepšenie nálady“, uzatvára Jana Janičová.

Séria workshopov zameraných na komunikáciu, toleranciu a prekonávanie strachu  v asistencii s koňmi je súčasťou projektu "Vytrvalosť, jemnosť a harmónia", ktorý bol realizovaný vďaka podpore Nadácie VÚB.

V Horses Heal sa venujeme projektom zameraným na zážitkové vzdelávanie a workshopy v asistencii s koňmi. Aktivity sú vhodné pre deti aj dospelých, jednotlivcov aj skupiny. Pomocou zážitku splynutia s koňom sa sústredíme na sebapoznanie a sebareflexiu, medziľudské vzťahy, komunikáciu v tíme či interakciu v rodine. Workshopy v asistencii s koňmi ponúkajú priestor na budovanie sebadôvery a sebaúcty, redukciu vnútorného napätia cez zážitkovú skúsenosť s koňmi, napomáhajú podporovať intuíciu a vytvárajú priestor na sebapoznávanie a znovuobjavenie vnútornej sily.

Viac informácií na www.horsesheal.sk.

IMG_E0332

Copyright © 2024 Šamorínčan