sobota, 23. okt. 2021 - Alojzia
vodovod hviezdoslavov

Hviezdoslavov finišuje v projekte dobudovania vodovodu a kanalizácie v obci

6.10.2020, 04:58
hviezdoslavov.sk

10-miliónový megaprojekt na dobudovanie vodovodu a kanalizácie vo Hviezdoslavove je v štádiu dokončovania proj. dokumentácie (PD) pre vydanie stavebného povolenia (SP).

Najzložitejším problémom bolo umiestnenie armatúrnych šácht a prečerpávacích staníc v časti Hviezdoslavov - Záhrady, kde obec, bohužiaľ, nevlastní absolútne žiadne pozemky. Situácia sa dala elegantne vyriešiť a celý proces sa mohol dramaticky urýchliť, ak by sme Záhrady z celého náročného projektu vynechali. Táto varianta však bola vyhodnotená ako neprijateľná, hoci sa o ňu niektorí naši "spoluobčania" vehementne usilovali...

Vyriešiť sa napokon podarilo celé Záhrady, získali sme potrebné súhlasy a expresne rýchlo sme vysporiadali všetky potrebné náležitosti.

Stavebné povolenie je teraz v rukách projektantov (PIPS SK, s. r. o.) a Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS). Tá pre nás vykonáva kompletnú inž. činnosť v objeme 18.000,- EUR vr. DPH na základe zastupiteľstvom schválenej zmluvy z februára 2020.

Poslednou fázou je verejné obstarávanie zhotoviteľa diela a financovanie diela. Bezodkladne po vydaní SP žiadame o NFP.

Pripomíname, že takto pred rokom, v máji 2019, sme v rukách nemali vôbec nič, ani len aktuálne geodetické práce. Tento stav trval od roku 2010 (!), kedy bola vytvorená posledná PD...

O rok neskôr sa už pri právoplatnom územnom rozhodnutí a 500-stranovej projektovej dokumentácii rozprávame o stavebnom povolení (12.407 km vodovodného, 11.785 km kanalizačného a 663 m výtlačného potrubia), ktoré je otázkou niekoľkých týždňov...

Pozerajúc sa pritom na všetky ostatné aglomerácie, ktoré žiadali o NFP, je Hviezdoslavov úplne jednoznačne najzložitejší projekt, s bezkonkurenčne najväčším počtom kilometrov nových potrubí, ktorý sa však zároveň darí procesovať za rekordne krátky čas.

Copyright © 2021 Šamorínčan