2024. ápr. 16., kedd
Vállalkozói szféra feltárása Somorján

Vállalkozói szféra feltárása Somorján

2020.12.8. 10:10
Peter Gábor

2020. 05.26. – 2020. 10.11. időszakban polgári társulásunk felmérést végzett a vállalkozói szféra felmérése céljából Somorján. A felmérésbe mindenkinek lehetősége volt részt venni, aki Somorján folytat vállalkozói tevékenységet. Ezt a Survio.com weboldal segítségével tehette meg. A résztvevő vállalkozók egy közvélemény kutatásban vettek részt, kérdésekre való válaszadással. Ennek következtében tudtuk kiértékelni a vállalkozók helyzetét Somorján.

Az első kérdések magára a vállalkozásra vonatkoztak, a vállalkozás jogi formája, a válalkozás tárgya, a tevékenység földrajzi helye, a foglalkoztatottak száma. A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek 71,4 % s.r.o. tulajdonosa, 28,6 % pedig vállalkozói engedéllyel dolgozik (SZČO).

Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja.

 1. A vállalkozás jogi formájaprieskum1A válaszokból azt is megtudtuk, hogy a válaszadók több, mint 80 %-nak kisebb vállalkozása 1-5 alkalmazottal.

  Az eredményt a táblázat mutatja.

  6. Az állandó alkalmazásban foglalkoztatott dolgozók száma

  prieskum2

  A vállakozások többsége tanácsadással, fordítással, biztosítással, projekt tevékenységgel, szolgáltatással, ingatlan közvetítés, könyvelés, egészségügyi tanácsadás illetve fittnes tevékenységgel foglalkozott. A vállalkozások hosszúságára is voltak kérdések. Egy –két kivétellel, akik csak pár éve vezetnek vállalkozást, a somorjaik többsége már évek óta folytat vállalkozói tevékenységet. Igy a válaszok közt meglepően hosszú évek is feltűntek, mint 25, 28, 30 év.

  A somorjai vállalkozói tevékenységek nem mind helyi érdekeltségűek. Többen azt a lehetőséget is megjelölték, hogy tevékenységük regionális vagy akár országos jellegű. A megkérdezettek 46,4 % -nak tevékenysége regionális jellegű, 35,7 %-nak a tevékenysége pedig országos jellegű. 8 válaszadó volt, aki helyi jellegű vállalkozást folytat.

  A vállalkozás nyelvére vonatkozó kérdés is szerepelt a felmérésben. A szlovák nyelven kívül, az angol és a magyar nyelv volt jellemző. A következő a német nyelv volt. 21,4 % nyilatkozott úgy, hogy más nyelvű kommunkikáció nem szükséges. Ebből következik, hogy a vállakozások többsége külföldi partnerekkel is együtt dolgozik.

  A következő téma a készség és a kvalifikációra vonatkozott. A vállalkozók egy részének válasza arról adott információt, hogy nehéz megfelelő kvalifikációval rendelkező munkatársat találni. A többség azonban elégedett a dolgozók készségével.

  A táblázat alapján megmutatkoznak a válaszok.

  8. A vállakozásában hiány van megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozókból?

  prieskum3A dolgozók folyamatos továbbképzése is fontos tényező. Nem mindenki tudja készségszinten végezni a rábízott feladatot. Az egyes továbbképzések, iskolázások lehetőséget kínálnak ennek kiküszöbölésére. A kérdésekre érkezett válaszok alapján a következő területeken történő továbbképzések iránt van érdeklődés.

  • Számítógépes készségek - 42,1 %
  • Projekt kidolgozás - 47,4 %
  • Üzleti készségek fejlesztése - 68,4 %
  • Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése - 36,8 %

  Természetesen felmértük azokat a területeket is, amely iránt a legkisebb érdeklődés mutatkozott.

  • A kollégák közötti asszertív komunkikáció - 5,3 %
  • Workshopok szervezése - 5,3 %
  • Gazdasági készségek fejlesztése - 10,5
  • Inovációs stratégiák, marketing, vezetői hatékonyság fokozása - 10,5 %

  A folyamatos továbbképzésekre hangsúlyt kell fektetni, mert ez viszi előbbre a vállalkozást. A továbbképzéseknek köszönhetően tud a cég fejlődni, és megfelelni az új követelményeknek, kihívásoknak. A megfelelő készségek fejlesztésére hatékony tervet kell kidolgozni.

  logo_minor2021

Copyright © 2024 Somorjai