2024. már. 1., péntek
Tisztelt vendégeink, kedves somorjaiak

Tisztelt vendégeink, kedves somorjaiak

2018.12.4. 09:29
Orosz Csaba, polgármester

immár városunk frissen beiktatott polgármestereként szeretném megköszönni mindnyájuknak, hogy elfogadták meghívásunkat a képviselőtestület ünnepi, alakuló ülésére, és jelenlétükkel megtisztelnek bennünket.

Egy megbízatási időszak végén, illetve egy új megbízatási időszak kezdetén vagyunk, így a helyzet megkívánja, hogy valamiféle mérleget vonjunk. Nos, a magam részéről nem kívánom részletekbe menően kielemezni az elmúlt néhány hónap eseményeit, amelyek a választási kampány jegyében teltek. Egy fontos mozzanatot emelnék ki mindössze: azt, hogy városunkban idén eddig soha nem látott érdeklődés mutatkozott a polgármesteri tisztség és a képviselői posztok iránt. Hat polgármester- és 58 képviselőjelölt szállt ringbe, ami sok mindent jelez. Egyebek mellett azt, hogy polgáraink egyre nyitottabbak a közügyek iránt, és azt is, hogy a város jövőjének formálása érdekében egyre többen készek kivenni részüket az önkormányzat munkájából. Jó szívvel nyugtázhatom, hogy a megmérettetést vállaló jelöltek döntő többsége ismét pozitív kampányt folytatott, így a választási kampány nem fulladt sárdobálásba, mint az ország egyik-másik településén. Itt szeretnék külön köszönetet mondani mindazoknak, akik tevőlegesen is hozzájárultak a választások zavartalan lebonyolításához. Gondolok itt elsősorban a városi és a körzeti választási bizottságok tagjaira, valamint a városi hivatal azon alkalmazottaira, akik a szervezésben részt vettek.

Kedves barátaim,
köszönet illeti ugyanakkor városunk választópolgárait is. Míg a négy évvel ezelőtti, 2014-ben zajlott helyhatósági választásokat alacsony részvételi arány jellemezte, idén ez a tendencia is megfordult. Választópolgáraink 50,23 százaléka járult idén az urnák elé, hogy a demokrácia alapelveivel összhangban érvényre juttassa az akaratát. Ez egyrészt azt jelzi, hogy tudatában vannak a választás fontosságának, szavazatuk súlyának, és részt kérnek városunk jövőjének alakításából. Ugyanakkor jelzés ez az önkormányzat felé is, hogy a választásra jogosultak többsége elégedett az elvégzett munkával, s a folytatás mellett tesz hitet. Ezúton is köszönöm belénk fektetett bizalmukat.

Tisztelt jelenlévők,
a „Szeretjük városunkat” jelszóval indultunk neki a választási kampánynak. Városunk fejlesztésének koncepcióját választási programunkban hét pontba foglaltuk. Ezek a közélet területét éppúgy érintik, mint a városfejlesztést, az életkörnyezet és a közterületek védelmét, az egészségügyet és a szociális szférát, a nevelést és az oktatást, a kulturális-, sport- és ifjúsági életet, vagy a közlekedés biztonságát és a vagyonvédelmet. Kidolgozásakor arra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, hogy programunk megvalósítható legyen. Ez azt jelenti, hogy folytatni szeretnénk az előző választási időszakban megkezdett projekteket, fejlesztési beruházásokat, ugyanakkor pontosan érzékeljük, mi az, amire az előttünk álló négy évben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Az érdemi döntéseket hozó képviselőtestület összetétele garantálja számunkra azt, hogy minden egyes problémához, kihíváshoz értő kézzel fogunk nyúlni, jó gazdaként fogunk bánni a ránk bízott javakkal. Tennivalónk van bőven. Somorja közvetlen környéke ugyanis soha nem látott fejlődést él meg napjainkban, s nekünk, a város vezetésének erre napi szinten reagálnunk kell. Helyes, a lakosság érdekeit szem előtt tartó döntésekkel és bölcs előrelátással, hogy Somorja megmaradjon annak, aminek szeretjük – élhető, ugyanakkor a korral lépést tartó kisvárosnak a főváros, Pozsony árnyékában. Városunk földrajzi elhelyezkedésénél és egyéb adottságainál fogva is úgymond „fejlődésre van ítélve” – a mi dolgunk az, hogy ennek megszabjuk az ésszerű ütemét, léptékét. Talán patetikusan hangzik, de legnagyobb kincsünk: az ember. Az, aki a történelem mindennapjait benépesíti; gondoskodik a folytonosságról és két keze, szelleme munkájával napról napra szebbé teszi ezt a várost. Ők azok, akikért elsősorban érdemes és kell dolgoznunk.

Hölgyeim és uraim,
engedjenek meg néhány, a személyemmel kapcsolatos gondolatot is. „Szívügyem Somorja” – ezt a jelmondatot tűztem zászlómra, amikor úgy döntöttem, hogy az idei választásokon polgármesterjelöltként indulok. Én itt születtem, 47 évemet itt éltem le, ebben a városban, így bátorkodom állítani, hogy eddigi életem csaknem minden mozzanata összeforrt Somorjával. Polgármesterként egy dologra törekedhetek: hogy valamennyi somorjai polgár jó polgármestere legyek. Azoké, akiknek hozzám hasonlóan itt éltek az elődei is, tehát tősgyökeres somorjaiaknak vallhatják magukat, s azoké is, akik az utóbbi években, évtizedekben itt leltek otthonra. Kérem, a továbbiakban is legyenek ebben segítségemre, osszák meg velem gondolataikat, esetleges gondjaikat, hogy együtt találjuk meg a megoldást. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll.

Végezetül: kívánok az újonnan kinevezett képviselőknek jó és hasznos munkát, hogy egy még szebb, jobb és korszerűbb, ugyanakkor eredeti arculatához és több évszázados hagyományaihoz hű Somorját adhassunk majd át az utánunk jövőknek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Copyright © 2024 Somorjai