2024. feb. 28., szerda
somev

Somorja évszázadai

2018.12.29. 05:00
Zsuzsanna Sill

Új történelmi olvasókönyv  jelent meg az alapiskolák felsőtagozatosai és a középiskolások részére

Somorja város múltját feldolgozó publikációk sora egy újabb kidvánnyal bővült. Város önkormányzata a napokban jelentette meg, illetve juttatta el a somorjai alapiskolákba és gimnáziumokba a Somorja évszázadai című történelmi olvasókönyvet, amelyet a felső tagozatos és középiskolás diákok, illetve a felnőttek is haszonnal forgathatnak.
A Horváth László, Kotiers Mária, Kovács László és Óváry Péter által összeállított kiadvány huszonegy fejezetre osztva mutja be városunk és tágabb régiónk múltját, a Csallóköz kialakulásától a szocializmus érájáig. Az 50 oldalas olvasókönyvet számos fotó, térkép  teszi színesebbé. A szerzők érezhetően hangsúlyt fektettek arra, hogy az egyes történelmi korszakok kiemelkedő eseményeit olvasmányosan, kisebb részekre tagolva adják közre.  Ennek köszönhetően tökéletesen betölti küldetését – olyan  információokat tudhatunk meg a könyvből, amelyeket a hagyományos történelemkönyvekben hiába keresnénk. Teszi ezt azzal a szándékkal, hogy a diákokban erősítse a lokálpatriotizmust és a regionális identitástudatot, amely immár az iskolai képzésben is hangsúlyt kap.
A kiadvány korlátozott példányszámban, ügyfélfogadási időben a Városi Hivatalban is kapható.

somev

 

Copyright © 2024 Somorjai